Få viden, hjælp og sparring

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Vi indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset idræt, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

Hvad er bevægelse når man ikke kan bevæge sig?

Er det bevægelse, når man sidder i en løbestol, som en løber skubber fremad? Mange vil nok sige nej, men forundersøgelse viser både fysiske og sociale effekter.

Læs mere

Rehabilitering – når deltagelse er målet

Selv om rehabilitering handler om fysisk træning, er målet altid deltagelse. Fordi deltagelse i samfundets fællesskaber er med til at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Læs mere

Naturen skaber et frirum fra sygdom

Erik arrangerer naturture for psykisk sårbare. Projektet møder opbakning fra både brugere, fagfolk og politikere, og det kræver ikke stor økonomi. Her deler han ud af sine erfaringer.

Læs mere