Få viden, hjælp og sparring

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Vi indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset idræt, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

Vi har fortsat åbent under COVID-19 nedlukningen. Læs mere om, hvordan du kan bruge os.

Flere veteraner med PTSD får glæde af indsats

Endnu flere veteraner med PTSD får nu mulighed for at få hjælp gennem projektet ’På vej til en god hverdag’.

Læs mere

Hvad er bevægelse når man ikke kan bevæge sig?

Er det bevægelse, når man sidder i en løbestol, som en løber skubber fremad? Mange vil nok sige nej, men forundersøgelse viser både fysiske og sociale effekter.

Læs mere

Rehabilitering – når deltagelse er målet

Selv om rehabilitering handler om fysisk træning, er målet altid deltagelse. Fordi deltagelse i samfundets fællesskaber er med til at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Læs mere