Få viden, hjælp og sparring

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Vi indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset bevægelse, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

Spørg os

Vil du vide mere om bevægelse, aktivt liv og deltagelse for mennesker med handicap? Så er du meget velkommen til at skrive til os her.

Videnscentret igangsætter nyt 3-årigt projekt om tilgængelige naturstier

Læs pressemeddelelse og beskrivelse af projektet "Natur for alle - tilgængelighedsmærkning af naturstier" her.

Læs mere

Nyt notat sætter fokus på bevægelsesdeltagelse blandt mennesker med svære funktionsnedsættelser

I dette notat kan du læse om hæmmende og fremmende faktorer for bevægelsesdeltagelse samt potentialer og konsekvenser ved hhv. høj og lav deltagelse i bevægelse for mennesker med svære funktionsnedsættelser.

Læs mere

Sådan arbejder vi med sociale indsatser under corona

Videnscenter om handicaps konsulenter Peter Due og Morten Juhl Munk fortæller her med udgangspunkt i veteran-indsatsen ”På vej mod en bedre hverdag” om deres erfaringer med socialt arbejde under corona.

Læs mere