Få viden, hjælp og sparring

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Vi indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset idræt, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

Kommunikationskonsulent til barselsvikariat

Vi søger en kommunikationskonsulent, som kan udbrede vores viden til dem, som har brug for den.

Læs mere

Videnscentret får midler til nyt 3-årigt projekt om inklusion

Projektet skal give lærere og pædagoger viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse.

Læs mere

Ny bog om rehabilitering for børn og unge - læs uddrag her

Bliv klogere på, hvordan man kan skabe fællesskaber, hvor alle kan være med. Her får du 2 kapitler gratis.

Læs mere