Få viden, hjælp og sparring

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Vi indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset idræt, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

Nye ansigter i videnscentret

I november måned kan Videnscenter om handicap byde velkommen til tre nye medarbejdere.

Læs mere

Solsikkesnoren skal sikre tryghed og lige tilgængelighed for mennesker med usynlige handicap

Solsikkesnoren er et internationalt symbol på usynlige handicap, og ved at bære snoren viser man, at man kan have brug for ekstra støtte eller tålmodighed.

Læs mere

Nyt projekt udvikler gratis inklusions-værktøjer til lærere og pædagoger

Nyt projekt skal hjælpe undervisere og pædagoger til at gennemføre differentieret læring gennem bevægelse

Læs mere

Videnscentret får midler til nyt 3-årigt projekt om inklusion

Projektet skal give lærere og pædagoger viden og redskaber til at inkludere børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse.

Læs mere