Få viden, hjælp og sparring

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Vi indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset idræt, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

Vi har fortsat åbent under COVID-19 nedlukningen. Læs mere om, hvordan du kan bruge os.

Se video fra Naturmødet: Rimer handicap og natur?

Rimer handicap og natur? Nej, det gør det alt for ofte ikke. I videoen kan du blive klogere på både udfordringer og løsninger.

Læs mere

Debatindlæg: Coronakrisen har gjort udviklings-handicappede mere ensomme

Ensomheden og fortvivlelsen blandt mennesker med udviklingshandicap er støt voksende som en konsekvens af coronakrisen.

Læs mere

Flere veteraner med PTSD får glæde af indsats

Endnu flere veteraner med PTSD får nu mulighed for at få hjælp gennem projektet ’På vej til en god hverdag’.

Læs mere