12. nationale rehabiliteringskonference 2019

”Et menneske - et liv” - Meningsfuld rehabilitering belyst gennem metoder, redskaber og indsatser.

Udviklingen viser, at der arbejdes mere og mere bevidst med valg af metoder og redskaber i rehabiliteringen. Indsatser og redskaber vælges, så de giver mening for fagprofessionelle på tværs af sektorer og områder, og den store udfordring er, i mødet med det enkelte menneske, at sikre den fælles opfattelse af meningsfuldhed i denne anvendelse.

Vi ønsker i år at afholde 10-12 sessioner fordelt på 2 spor, som har fokus på formidling af praksis, ny viden og implikationer for det enkelte menneske i forhold til at opnå et meningsfuldt liv. Sessionerne kan således have relevans for alle sektorer og områder indenfor social-, sundhed-, handicap-, beskæftigelsesområderne. Vi efterlyser sessionsoplæg om anvendte teknologier indenfor områderne arbejdsrettet rehabilitering, almen rehabilitering og habilitering.

Læs mere om konferencen her.

Arrangør: Rehabiliteringsforum Danmark og MarselisborgCentret
Målgruppe: Alle med interesse
Hvor: Radisson, Scandinavian Center, Aarhus
Start: 24-09-2019 08:00
Stop: 24-09-2019 17:00
Pris: kr. 1850