AFLYST! KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum

Tema: Velfærd kræver valg

Kommunerne løfter fortsat flere og mere komplekse opgaver på social- og sundhedsområdet. Demografiudviklingen og den generelle udvikling gør, at der vil være fortsat større efterspørgsel efter ydelser i kommunerne. Samtidig opleves der et markant pres fra såvel regering, Folketing og organisationer, der ofte på baggrund af enkeltsager eller et snævert fokus, mener og beslutter, at kommunerne skal løfte fortsat flere og større opgaver på social- og sundhedsområdet. På samme tid er de samme politikere og organisationer ofte uden vilje til at prioritere, hvad det er kommunerne så evt. ikke skal løfte af indsatser, eller hvor finansieringen skal komme fra. For kommunerne får ikke tilført ressourcer, der matcher udviklingen i opgaver og ønsker til indsatsen.

Kommunerne står derfor i en situation på social- og sundhedsområdet, hvor forventningerne til indsatser, målgrupper og kvalitet er stigende, men hvor ressourcerne ikke matcher forventningerne. Således bliver det kommunerne selv, der skal håndtere presset, og det er kommunerne, der selv skal foretage prioriteringerne uden opbakning fra statsligt hold.

Det er dette overordnede skisma, der er i fokus for Social- og Sundhedspolitisk Forum 2020. På årets Social- og Sundhedspolitiske Forum vil vi derfor:

  • Debattere med Folketing og organisationer, hvad det er, kommunerne skal levere af indsatser – og hvordan vi i fællesskab kan/skal få de ønskede indsatser til at matche kommunernes muligheder for at løfte indsatsen.
  • Vise konkrete eksempler og perspektiver fra andre kommuner på, hvordan de har håndteret konkrete udfordringer på social- og sundhedsområdet.
  • Have inspirerende oplæg fra forskere og eksperter om nye perspektiver og viden om social- og sundhedsområde

Dato: 14. maj kl. 10.00 - 15. maj kl. 12.00

Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Du kan læse mere, se pris for deltagelse og tilmelde dig her