AFLYST! ny dato følger....Temadøgn i Netværket Friluftsliv for Mennesker med Funktionsnedsættelse

Netværket Friluftsliv for Mennesker med Funktionsnedsættelse inviterer til temadøgn under overskriften: Natur, læring og udvikling for børn, unge og voksne med særlige behov. Videnscenter om handicap er tovholdere for netværket.

Gennem en tur i naturen vil vi koble teori og forskningsresultater med praksis om brugen af og væren i natur. Vi vil udveksle viden, erfaring og praksisideer 

Onsdag d. 29. april kl. 16 til torsdag d. 30. april kl. 16
FDF Friluftscenter Sletten, Bøgedalsvej 16, 8680 Ry
Pris for deltagelse inkl. overnatning og forplejning: 800 kr. Overnatning foregår i shelters, køjerum eller i medbragt telt eller hængekøje. 

Alle er velkomne. Maks. 27 deltagere. Arrangørerne står for temaerne, men alle bidrager til det praktiske og til indholdet med undren, spørgsmål og diskussion, og med egen viden, erfaring og ideer.
 

Program
Onsdag d. 29.april
Kl 16 - Velkomst og etablering af lejr 
Inddeling i grupper på tværs af fag, arbejdsplads, målgruppe osv. 
Bål. Hvordan laver man et godt bål? Hvad skal bålet bruges til? Kløvning af brænde, optænding mm. med tilpassede metoder. Madlavning over bål. Tilpassede aktiviteter. Introduktion til Aktivitetshjulet – didaktisk model til at tilpasse aktiviteter, så alle kan deltage. Inspirations-, erfarings- og idéudveksling – Vi starter indsamling af aktivitetsideer til et katalog, som skal ligge frit tilgængeligt på en temaside for netværket og andre på Videnscenter om Handicaps hjemmeside. Nat i skoven 
 

Torsdag d. 30. april
Kl. 08      Morgenmad – pakke 
Kl. 09-15 Introduktion til Dybkærs læringsmodel og evalueringsmodel 
Gennem en tur i området omkring Sletten skal vi arbejde med temaerne: 
-  ’At være på tur’, turplanlægning: Valg af rute. Lærings og udviklingspotentialer? Hvorfor går/kører vi netop her? Hvilke aktiviteter vælger vi undervejs og hvorfor? 
-  At dvæle i natur, at tage oplevelser ind – at være impulsiv. Hvordan opleves det? 
-  At rette opmærksomheden på en sans, sansebaner, at kommunikere om sanseoplevelser. Hvordan kan aktiviteterne benyttes i et lærings- og udviklingsperspektiv?
-  Hvad ved vi om træer? Hvordan oplever vi træer? Hvad kan vi lave af aktiviteter med træer?
-  Arousal- og sanseregulering, hvilken betydning har sted og aktivitet? 
Kl. 15-16  Kaffe/te og kage
    Feedback – feed forward 

Ønsker for kommende møder. Næste planlægningsgruppe. 

Netværksmødet er arrangeret af 
-    Ulla Bundgård Westendorp, Ergoterapeut, Videnshus Dybkær Silkeborg
-    Søren Lytzau, Udviklingskonsulent og fysioterapeut Landsbyen Sølund og
-    Tine Soulié, konsulent, Videnscenter om Handicap


Ønskes information om netværket eller temadøgnet kontakt Tine Soulié, 2124 3269 ts@handivid.dk - spørgsmål til tilmelding kontakt Pernille Weiss: 4634 0000 pw@handivid.dk

Tilmeld dig temadøgnet her