Bevæg byen – med børn, unge og seniorer

Kom til konference 6. maj 2020 på KADK om aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer.

Dato: 6. maj kl. 09.30-16.30

Sted: KADK Auditorium 2 Danneskiold-Samsøes Allé 53 1435 København K (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering)

- deltagelse er GRATIS men tilmelding nødvendig. Tilmeld dig her og læs det fulde program for dagen

I 2016 iværksattes det tværfaglige forskningssamarbejde om co-design af Aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer (APEN) i Sydhavnen, København, og nu foreligger helt nye resultater af samarbejdet. Projektet har gennem inddragende byrumseksperimenter skabt forskningsbaseret viden om, hvordan vi ved at forandre eller forbedre de fysiske miljøer i samarbejde med borgere kan fremme sociale, fysiske og
bæredygtige aktiviteter i lokalsamfundet. Målgrupperne er børn, unge og seniorer. Udgangspunktet er en bred forståelse af folkesundhed, som tager afsæt i de lokale byrum, der i stigende grad er arenaer for samskabelse, bevægelse, nye fællesskaber og initiativer. Særligt fokus er rettet på dagligdagsaktiviteter og på, hvordan vi kan understøtte inklusion, mindske ensomhed samt fremme livskvalitet og sundhed på tværs af generationer.

Med konferencen ønsker vi at bidrage til at bygge bro mellem de forskellige fagfolk, forskere og praktikere, der hver især interesserer sig for, hvordan bysamfund og nabolag i højere grad kan udvikles til meningsfulde ”steder”, der reducerer social, mental og rumlig ulighed. Om hvordan man ved at tage inddragende og medskabende metoder i anvendelse kan sikre, at de urbane miljøer udvikles i samarbejde med borgerne, der
således kan være med til at skabe ejerskab og dermed langsigtede forandringer i det danske samfund.

Konferencen henvender sig bredt til kommunale, regionale og statslige aktører, byplanlæggere, arkitekter, forskere, beslutningstagere og praktikere, der arbejder med livskvalitets-fremmende indsatser.