Den årlige Inkluderende Idrettsliv konferansen - Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv?

Årets konferanse setter søkelys på modeller for rekruttering av funksjonshemmede til idrett og fysisk aktivitet. Inspirert av mottoet «Styrke i samspel» har vi samlet ulike aktører som deler sine perspektiver og kunnskap om paraidrett og tilrettelegging.

Inkluderende idrettsliv er en årlig konferanse og tema for 2019 er: 
Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv?

Årets konferanse setter søkelys på modeller for rekruttering av funksjonshemmede til idrett og fysisk aktivitet. Inspirert av mottoet til ICB «Styrke i samspel» har vi samlet ulike aktører som deler sine perspektiver og kunnskap om paraidrett og tilrettelegging.

Paraidrett er idrett for funksjonshemmede.
Målgruppene er utviklings-hemmede, synshemmede, 
hørselshemmede og bevegelseshemmede.

Påmelding innen 10. oktober

Sted: Mimes Brønn, Høgskulen på Vestlandet, campus Kronstad i Bergen

Tid: 16. oktober 2019 kl. 10.00 -15.00

Pris: Seminar inkl. lunsj kr. 350,-

Læs hele programmet og tilmeld dig her: klik her for tilmeldingsformuler

Kontaktinformasjon
Fagkonsulent Paraidrett Thea Lunde Christiansen
Mobil 977 76 911
e-post thea.christiansen@idrettsforbundet.no