Konference: Bevægelse på tværs

19. september 2019 mødes deltagere fra kommuner i hele landet for at få ny viden og inspiration til at understøtte skolernes arbejde med sundhed, motion og bevægelse.

Dagen bliver en vekselvirkning mellem plenumoplæg, debatter, netværk og videndeling på tværs af deltagere og oplægsholdere.

Oplæg og debat

  • Hvordan strukturerer man et samarbejde på tværs af forvaltninger?
  • Hvilke forventninger har man til et samarbejde på tværs af forvaltninger?
  • Hvilke aktører er de væsentligste for at samarbejdet på tværs af forvaltninger kan mærkes helt ude på skolerne?
  • Hvordan er den gode arbejdsgang fra forvaltning til skolerne?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil der være oplæg fra relevante aktører på området, som fra deres position vil give indspark til hvordan man får skabt alliancen mellem skole-, sundheds-, kultur- og fritidsforvaltninger.

For hvem:
Chefer og konsulenter fra kultur- og fritids-, skole- og sundhedsforvaltninger samt andre, der samarbejder med kommuner om bevægelse i skoledagen

Tilmelding: du kan læse mere og tilmelde dig her