Mennesker med utviklingshemming - i bevegelse

Kurset er rettet mot lærere, assistenter, ansatte i kommune som har ansvar for tilrettelegging av aktiviteter, men også trenere, studenter, støttekontakter, pårørende m.fl.

Indhold:

  • Den kommuniserende kroppen ved Per Lorentzen, psykolog, OsloMet - Storbyuniversitet. Tanker om samspill og kommunikasjon med uvanlige barn i lys av "kroppens filosof" Maurice Merleau-Ponty. (foredrag)
  • Alle til idræt - Aktivitetshjulet ved Tine Souliè og Birgit Flygstrup, Videnscenter om Handicap - Danmark. En metode for å justere og tilpasse idrettsaktiviteter slik at alle kan være med. (praktisk økt)

Kurset vil inneholde både teori/foredrag i auditorium og praksis i sal og basseng. Flere av kursholderne jobber til daglig med tilrettelegging i skole. Husk svømmetøy og tøy å bevege seg i i sal.

Sted: Norges Idrettshøgskole, Oslo

Tilmelding: Senest 10. oktober på dette link

PROGRAM for hele kurset