Naturens betydning for krop og hjerne - Neuropædagogisk Konference 2019

Dato: 25.+26. september 2019

Sted: VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg, Dyrehaven 10 C 8660 Skanderborg

Tilmelding: Læs hele programmet og tilmeld dig her

Neuropædagogisk Konference 2019 - med temaet: 

Naturens betydning for krop og hjerne

- hvor vi ønsker at afdække effekten af naturoplevelser hos mennesker med funktionsnedsættelse. Men har naturen overhovedet nogen indvirkning?

Man hører jo ofte, at ophold i naturen øger positive emotioner, fremmer refleksion, har en positiv indflydelse på velvære og virker afstressende. Men er der evidens for antagelserne? Er der forskningsmæssigt noget om snakken? Hvad er erfaringer omkring motion og koordinering med andre mentale processer, fx læring?

Hjernen er en del af kroppen, der er en del af individet. Individet er en del af sociale relationer og en del af omverdenen. Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens ”er hjerneforskning derfor mere end biologisk forskning. Hjernen er i kroppen, og kroppen er i verden, og den tekniske betegnelse er den, at hjernen er embodied (kropsliggjort), og at kroppen er situeret. Viden er extended”.

Mennesker med funktionsnedsættelse har (ofte) nogle udfordringer, både kropsligt og mentalt, der er anderledes end flertallets. Hvilken betydning har dette for effekten af oplevelsen, og hvad sker der med hjerne og krop hos mennesker med funktionsnedsættelse, når naturen kommer i spil?

Målgrupper
Du er i målgruppen for konferencen, hvis du arbejder med børn, unge eller voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, fx udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, demens eller erhvervet hjerneskade, eller er pårørende til disse mennesker.