Sansemotorik i teori og praksis med særligt henblik på mennesker med nedsat funktionsevne

Dato for de 6 moduler på kurset:

1. modul uge 46 2019: 13. – 14. november 2019

2. modul uge 49 2019: 4.-5. december 2019

3. modul uge 3 2020: 15. – 16. januar 2020

4. modul uge 6 2020: 5.-6. februar 2020

5. modul uge 9 2020: 26.-27. februar 2020

6. modul uge 12: 2020: 6. – 7. maj 2020 NB: Internatmodul

7. modul uge 23, OPFØLGNINGSDAG onsdag den 3. juni 2020

Hvor:

Botilbuddet Stendyssegård, Jægerspris

Tilmelding og betaling samt mere information om forløbet fåes hos Ole Olesen olol@firkant.net senest 15. september 2019.

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med mennesker – børn som voksne - med nedsat funktionsevne, men kan også med fordel følges af personer der arbejder indenfor normalområdet. Der kræves ikke specielle forkundskaber eller fagbaggrund

Kurset giver en indføring i forståelsen af hvorfor og hvordan der kan arbejdes med den sansemotoriske udvikling hos borgere med nedsat funktionsevne, både i forhold til vurdering af borgerens sanseforarbejdning og til hvilken praksis man kan tilpasse den enkelte borgers udviklingstrin.

Den viden man tilegner sig på kurset forventes omsat til praktisk handling i eget arbejde, erfaringsudveksling og feedback i denne proces indgår i kursus