Bibliotek

Alle kan frit bruge vores bibliotek, og det er gratis at låne. Her finder du en stor samling af bøger, artikler og film om tilpasset idræt og bevægelse. Vi har også materialer om emner som det rummelige arbejdsmarked, forskellige typer af handicap, tilgængelighed og handicappolitik.

Tryk på luppen og find det, du søger!

Bogtips

Seje mor

En fortælling om livet med 3 børn med særlige behov

Af Monica Lylloff, 2019. 142 sider. Udgivet på eget forlag.

Monica Lylloff har skrevet sin personlige beretning om, hvordan livet kan tage en drejning, man ikke havde drømt om, når man som en ”normal” familie har en spirende karrierer og får børn.  At være mor til tre børn med diagnoser vendte op og ned på forståelsen af at være en familie.

Hvor det at have børn med særlige behov gør, at man, ud over at være mor, også bliver pårørende og ekspert i diagnoser og hjælpemidler. Bogen beskriver hudløst ærligt oplevelser, følelser og tanker ved den store omvæltning i tilværelsen.

Bogen henvender sig især til forældre i lignende situationer, og kan også læses af ældre søskende til handicappede, som kan spejle deres eget liv i beretningen. Ligeledes kan fagpersoner og andre med interesse for emnet få et indblik i en familie, der vælger at se det positive i livet til trods for de mange udfordringer og svære valg, der skal tages i hverdagen.

Lån bogen i vores bibliotek

Ud i naturen ind i fællesskabet

Natursocialt arbejde med børn, unge og familier.

Af Eva Skytte, Sita Michael Bormann, Knud Eschen et al., 2019. 191 sider. Udgivet på Akademisk Forlag i samarbejde med Red Barnet.

Bogen er en antologi skrevet af fagfolk og praktikere, der arbejder med naturen i deres indsatser for at styrke børn, unge og familier i udsatte positioner. Bogen er det første bud på en forståelsesramme og et fælles sprog for begrebet natursociale indsatser.

Bogen er inddelt i to dele. Første del er teoridelen, som giver introduktion til de teorier, metoder og begreber, som de natursociale indsatser bygger på.

Anden del af bogen giver praktiske tips og tricks til planlægning af ture, og der gives eksempler på naturaktiviteter, og hvordan en tur praktisk kan bygges op. Der er syv eksempler i bogen, heraf en beskrivelse af naturoplevelsesklubben Skjoldungeklubben for børn med forskellige funktionsnedsættelser og deres forældre, søskende og venner. Afsnittet er skrevet af Tine Soulié fra Videnscenter om handicap.

Bogen har en god blanding af teori og praksis, hvilken gør den anvendelig på mange niveauer. Målgruppen bliver således både fagfolk, der er i praksisområdet, og studerende og andre som har med børn og brug af naturen at gøre.

Lån bogen i vores bibliotek

 

Forening for alle

En håndbog til inklusion af børn med særlige behov i foreningslivet.

Af Maria Fuglsang Brouer, 2018. 240 sider. Udgivet af foreningsforlaget.

Denne bog er interessant, hvis du træner børn og unge som har brug for særlig opmærksomhed. Fokus i bogen er på, hvordan foreninger kan være mere inkluderende.

Et af bogens hovedformål er, at bidrage til, at børn og unge med særlige behov kan deltage i foreningernes fællesskab.

Bogen giver dig relevant viden om, hvordan man bedst kan inkludere børn med særlige behov i foreningslivet. Fokus er børn og unge mellem 3 og 16 år, og begrebet særlige behov skal forstås meget bredt.

Det er vigtig viden, som kan bruges hvis du arbejder med idræt for særlige målgrupper.

Bogen er skrevet i et ikke-akademisk sprog da fagudtryk og mere grundige beskrivelser er udeladt.

Bogen er et godt supplement til øvrige bøger om børn og inklusion, som beskæftiger sig mere med tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteterne, fx bogen: Idræt flytter grænser af Anette Bentholm, som er udgivet af Videnscenter om handicap.

Lån bogen i vores bibliotek