Bibliotek

Alle kan frit bruge vores bibliotek, og det er gratis at låne. Her finder du en stor samling af bøger, artikler og film om tilpasset idræt og bevægelse. Vi har også materialer om emner som det rummelige arbejdsmarked, forskellige typer af handicap, tilgængelighed og handicappolitik.

Tryk på luppen og find det, du søger!

Bogtips

Et anker af flamingo

En historie der giver et indblik i en patients rejse i det psykiatriske system, og hvordan det efterfølgende kan hjælpe andre at kæmpe for en sag, som her var at få bedre information og forskning om ETC behandlinger.

Af Pernille Frandsen. Forlaget Mellemgaard, 2019. 233 sider.

Bogen er en personlig beretning fra en kvinde, som har psykiske problemer, og som kommer i behandling i psykiatrien. Pernille får erhvervet hjerneskade, som følge af elektrochok og medicin, som gives hende som en del af behandlingen. Bogens tema er hvordan vi møder patienter i de psykiatriske behandlingstilbud. Hvordan den medicinske, naturvidenskabelig tilgang måske ikke altid er den rigtige. At man måske mere skulle møde patienten som et menneske, der skal tales med.
For forfatteren betød behandlingen med elektrochok at hun fik omfattende hukommelsestab som er varigt. Det rammer ca. 2 procent af dem der får den behandling. Men hun fik ingen information om det inden behandlingen. Hendes livsvilkår ændrede sig markant. 

Lån bogen i vores bibliotek

Historien om en mor

At være mor til et eller flere børn med autisme, betyder at man ofte har andre og større udfordringer end man ellers har som mor.  Bogen er ment til at give en forståelse for hvilke udfordringer mødrene står med i dagligdagen, som ofte byder på mange udfordringer og kampe. 

Af Dorthe Stieper.  Forlaget Vindelsti, 2019. 191 sider. 

I bogen er 11 fortællinger fra mødre, som har en hverdag med et eller flere børn med autisme. Historierne er valgt, så de beskriver mødre med forskellig baggrund og social status, men på trods af dette er det fælles for dem at de har store bekymringer for barnets møde med omverdenen.

Bogen er skrevet i et enkelt sprog og indledes med et afsnit om hvad det vil sige at have autisme.  og afsluttes med en ordliste, hvor nøgleord og fagbegreber forklares kort. Derfor vil bogen være relevant for både ligestillede mødre, pårørende og fagfolk.  

Forfatteren har arbejdet som forældrementor, og har selv et barn med autisme.

Lån bogen i vores bibliotek

 

Forening for alle

En håndbog til inklusion af børn med særlige behov i foreningslivet.

Af Maria Fuglsang Brouer, 2018. 240 sider. Udgivet af foreningsforlaget.

Denne bog er interessant, hvis du træner børn og unge som har brug for særlig opmærksomhed. Fokus i bogen er på, hvordan foreninger kan være mere inkluderende.

Et af bogens hovedformål er, at bidrage til, at børn og unge med særlige behov kan deltage i foreningernes fællesskab.

Bogen giver dig relevant viden om, hvordan man bedst kan inkludere børn med særlige behov i foreningslivet. Fokus er børn og unge mellem 3 og 16 år, og begrebet særlige behov skal forstås meget bredt.

Det er vigtig viden, som kan bruges hvis du arbejder med idræt for særlige målgrupper.

Bogen er skrevet i et ikke-akademisk sprog da fagudtryk og mere grundige beskrivelser er udeladt.

Bogen er et godt supplement til øvrige bøger om børn og inklusion, som beskæftiger sig mere med tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteterne, fx bogen: Idræt flytter grænser af Anette Bentholm, som er udgivet af Videnscenter om handicap.

Lån bogen i vores bibliotek