Låneregler

Læs her, hvordan du låner materiale fra Videnscenter om handicaps bibliotek, fornyer lån og andre generelle regler for lån af bibliotekets materialer.

For at kunne låne skal man være oprettet som låner. Du kan oprette dig som låner via formularen: Bliv låner.

Når du har oprettet dig som låner, får du et lånernummer og en pinkode. Disse skal du bruge, når du fx bestiller eller genlåner hos os.

Du hæfter personligt for lånt materiale og er ansvarlig for at materialet afleveres rettidigt til biblioteket.

Adresseændringer skal straks meddeles biblioteket ved at sende en e-mail til bibliotekar Nina Holst på nh@remove-this.handivid.remove-this.dk

Lånetid

Lånetiden er normalt en måned, og afleveringsdatoen vil fremgå tydeligt på materialet. Men aflever/send altid materialet tilbage, så snart du er færdig med det. Skal du bruge materialet mere end en måned, kan du forsøge at forny lånet via bibliotekets database.

Fornyelse

Fornyelse af almindelige lån vil kunne ske, hvis materialet ikke er reserveret til anden låner. Du kan selv foretage fornyelse direkte i bibliotekssystemet. Fornyelsesperioden er den samme som den normale lånetid.

Hjemkaldelse og bøder

Materiale hjemkaldes, når lånetiden er udløbet. Hjemkaldelsen sendes som e-mail.

Såfremt der ikke er andre, som ønsker at låne materialet, kan lånet fornyes.

Det vil fremgå af hjemkaldelsen, om lånet vil kunne fornys. Du kan selv foretage fornyelse direkte i bibliotekssystemet.

Såfremt materialet ikke er afleveret eller fornyet senest 14 dage efter 1. hjemkaldelse, vil der blive sendt en 2. hjemkaldelse med krav om gebyr på 25,00 kr. pr. hjemkaldelse.

Er materialet stadig ikke afleveret eller fornyet senest 9 dage efter 2. hjemkaldelse, vil der blive sendt en erstatningsfaktura med krav om betaling af materialet samt yderligere et regningsgebyr på 125,00 kr. pr. hjemkaldelse.

Beskadiget eller bortkommet materiale

Materiale, som beskadiges eller bortkommer under udlån, erstattes af låneren.

Bestilling af materiale

Det er muligt at bestille materiale direkte i bibliotekssystemet. Du er også velkommen til at ringe til os
(tlf. 4634 0000), eller sende en mail til os (nh@remove-this.handivid.remove-this.dk), hvis du skal bruge materiale inden for vores områder.

Meddelelser / forsendelse af materialer fra biblioteket

Du har mulighed for at modtage følgende meddelelser fra biblioteket pr. e-mail:

- Hjemkaldelser

- Besked om at materiale er afsendt til din adresse. Som standard vil materialet altid blive sendt til dig. Dette er gratis, men du skal selv betale for at sende materialet retur, eller komme og aflevere det i Videnscenter om handicap, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Åbningstid for aflevering er kl. 9 til kl.15.

I bibliotekssystemet kan du selv se status for materiale, der er bestilt.