Om os

Vi arbejder for, at mennesker med nedsat funktionsevne får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Derfor indsamler vi viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset idræt, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked – og yder gratis rådgivning til professionelle, personer med handicap, studerende og alle andre interesserede.

Vores arbejde

Vi mener, at det er muligt at skabe plads til alle. For alle er gode til noget, og alle har noget at bidrage med til fællesskabet. Alle har også ret til at deltage.

Derfor arbejder vi for, at mennesker med handicap får mulighed for at deltage aktivt i arbejdsliv, idræt og fritidsaktiviteter efter eget valg.

Konkret stiller vi vores specialviden om krop, aktivitet og deltagelse gratis til rådighed for borgere og deres organisationer. Vi hjælper mennesker i job og samarbejder med en lang række institutioner og organisationer om idræts- og arbejdslivsprojekter.

Læs mere om vores arbejde

Vil du vide mere?

   > OM VIDENSCENTRET
   > VEDTÆGTER
   > ÅRSBERETNINGER
   > NYHEDSBREV
   > COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK
   > ENGLISH

Medarbejdere

Dorte Nørregaard

Centerchef

(+45) 40 92 2764

dn@remove-this.handivid.remove-this.dk

Dorte er centerchef og ansvarlig for den overordnede ledelse og koordinering. Hun har fokus på udvikling af projekter, indsatser og samarbejde inden for handicap og det aktive liv. Dorte er uddannet antropolog og har i en årrække arbejdet med aktivt medborgerskab, frivillighed og foreningsliv på det sociale og sundhedsmæssige område.

Anne-Merete Kissow

Konsulent

(+45) 20 29 55 88

ak@remove-this.handivid.remove-this.dk

Anne-Merete er konsulent og seniorforsker. Hun arbejder med projekter indenfor handicap og det aktive liv. Fokus er på: Idræt, rehabilitering, uddannelse, læring og udvikling, vejledning og formidling. Anne-Merete har bifag i idræt, er cand.pæd. og har en ph.d. fra Roskilde Universitet.

Tine Soulié

Konsulent

(+45) 21 24 32 69

ts@remove-this.handivid.remove-this.dk

Tine er konsulent og arbejder med projekter inden for handicap og det aktive liv. Fokus er på: Idræt, læring og udvikling, uddannelse, rehabilitering, vejledning og formidling. Tine er uddannet lærer, hun har en European Master's Degree in Adapted Physical Activity og er cand.scient.idræt.

 

Peter Due

Konsulent

(+45) 26 80 11 46

pd@remove-this.handivid.remove-this.dk

Peter arbejder både på veteran-projektet ’På vej til en bedre hverdag’ og med andre sider af arbejdsmarkedet for personer med et handicap. Peters fokusområder er: Jobformidling, aktivt liv og arbejdsmarkedet. Peter er uddannet lærer og har mange års erfaring fra specialområdet.

Morten Juhl Munk

Konsulent

(+45) 24 83 86 98

mm@handivid.dk

Morten er konsulent på projektet ’På vej til en bedre hverdag’ - et projekt for veteraner med PTSD. Morten har base i Aarhus, hvorfra han besøger de veteraner, der deltager i projektet. Morten er uddannet socialrådgiver og efterfølgende cand.soc. fra Aalborg Universitet.

Nina Holst

Informationsspecialist

(+45) 23 34 24 35

nh@remove-this.handivid.remove-this.dk

Nina er informationsspecialist og står for Videncentrets bibliotek. Hun besvarer spørgsmål fra brugere om litteratur og referencespørgsmål inden for handicapområdet. Nina er Master i Biblioteks- og Informationsvidenskab samt cand.scient.bibl.

Maja Sølvstrøm Jensen

Kommunikationskonsulent

(+45) 28 10 68 51

ms@handivid.dk

Maja arbejder med Videnscentrets kommunikation og formidler vores budskaber via hjemmeside, sociale medier og nyhedsbrev. Det betyder, at hun tit er med ”ude i marken” for at skrive om vores projekter og det arbejde, vi i øvrigt er involveret i. Maja er kandidat i analytisk journalistik.

Pernille Weiss

Sekretær

(+45) 46 34 00 00

pw@remove-this.handivid.remove-this.dk

Pernille er Videncentrets administrative koordinator. Det er ofte Pernilles stemme, du hører, hvis du ringer til Videnscentret. Pernille er også uddannet yogainstruktør, og fra tid til anden underviser hun blandt andet veteraner med PTSD i yoga.

Bjarne Juhl Hansen

Bogholder

(+45) 46 34 00 00

bh@remove-this.handivid.remove-this.dk

Bjarne er ansat som bogholder. Han holder styr på finanserne og økonomisystemet. Bjarne er uddannet Kommunom, merkonom og Akademi Merkonom.

Carina Nielsen

Serviceassistent

(+45) 46 34 00 00 

post@remove-this.handivid.remove-this.dk

Carina er ansat i skånejob og kommer og hjælper os med forskellige praktiske opgaver to gange om ugen. Carina sørger for, at vores kontorer er pæne, og at der til tider er kage på bordet.

Bestyrelse

Den daglige ledelse af videnscentret varetages af centrets leder under ansvar overfor bestyrelsen, som blandt andet godkender centrets budget og årsregnskab. 

Videnscenter om handicaps bestyrelse har otte medlemmer, som er udpeget af de nævnte organisationer for en 4-årig periode:

Jens Boe Nielsen (formand), Parasport Danmark
Thorkild Olesen, Danske Handicaporganisationer (DH)
Jannie Hammershøi, Parasport Danmark
Lene van der Keur, Parasport Danmark
Sif Holst, Danske Handicaporganisationer (DH)
Philip Rendtorff, Ulykkespatientforeningen, udpeget af DH
Tirsa Breinholdt, Roskilde Kommune
Kai Lundsteen, personligt udpeget