Om os

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet. Vi indsamler viden, udvikler praksis og rådgiver om tilpasset idræt, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

Hvem er vi?

Videnscenter om handicap er en selvejende institution, som har eksisteret siden 1995. Vores bestyrelse er udpeget af Danske Handicaporganisationer og Parasport Danmark. Vi modtager midler fra Styrelsen for Arbedsmarked og Rekruttering og Kulturministeriet.

Vi arbejder for, at mennesker med handicap får mulighed for at deltage aktivt i arbejdsliv, idræt og fritidsaktiviteter efter eget valg.

Vi stiller vores specialviden om krop, aktivitet og deltagelse til rådighed for borgere, praktikere, beslutningstagere og organisationer. Vi hjælper mennesker i job og samarbejder med en lang række institutioner og organisationer om idræts- og arbejdslivsprojekter.

Læs mere om vores arbejde

Vil du vide mere?

   > OM VIDENSCENTRET
   > VEDTÆGTER
   > ÅRSBERETNINGER
   > NYHEDSBREV
   > COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK
   > ENGLISH

Medarbejdere

Dorte Nørregaard

Centerchef

(+45) 40 92 2764

dn@remove-this.handivid.remove-this.dk

Dorte er centerchef og ansvarlig for den overordnede ledelse og koordinering. Hun har fokus på udvikling af projekter, indsatser og samarbejde inden for handicap og det aktive liv. Dorte er uddannet antropolog og har i en årrække arbejdet med aktivt medborgerskab, frivillighed og foreningsliv på det sociale og sundhedsmæssige område.

Anne-Merete Kissow

Konsulent

(+45) 20 29 55 88

ak@remove-this.handivid.remove-this.dk

Anne-Merete er konsulent og seniorforsker. Hun arbejder med projekter indenfor handicap og det aktive liv. Fokus er på: Idræt, rehabilitering, uddannelse, læring og udvikling, vejledning og formidling. Anne-Merete er uddannet fysioterapeut, har bifag i idræt, er cand.pæd. og har en ph.d. fra Roskilde Universitet.

Tine Soulié

Konsulent

(+45) 21 24 32 69

ts@remove-this.handivid.remove-this.dk

Tine er konsulent og arbejder med projekter inden for handicap og det aktive liv. Fokus er på: Idræt, læring og udvikling, uddannelse, rehabilitering, vejledning og formidling. Tine er uddannet lærer, hun har en European Master's Degree in Adapted Physical Activity og er cand.scient.idræt.

 

Rasmus Duus

Konsulent

(+45) 51 86 82 00

rd@remove-this.handivid.remove-this.dk

Rasmus arbejder med projekter, vidensudvikling og netværk inden for arbejdsliv og beskæftigelse for mennesker med handicap.

Rasmus er kandidat i kommunikation og virksomhedsstudier (cand.comm).

Peter Due

Konsulent

(+45) 26 80 11 46

pd@remove-this.handivid.remove-this.dk

Peter arbejder både på veteran-projektet ’På vej til en bedre hverdag’ og med andre sider af arbejdsmarkedet for personer med et handicap. Peters fokusområder er: Jobformidling, aktivt liv og arbejdsmarkedet. Peter er uddannet lærer og har mange års erfaring fra specialområdet.

Morten Juhl Munk

Konsulent

(+45) 24 83 86 98

mm@handivid.dk

Morten er konsulent på projektet ’På vej til en bedre hverdag’ - et projekt for veteraner med PTSD. Morten har base i Aarhus, hvorfra han besøger de veteraner, der deltager i projektet. Morten er uddannet socialrådgiver og efterfølgende cand.soc. fra Aalborg Universitet.

Nina Holst

Informationsspecialist

(+45) 23 34 24 35

nh@remove-this.handivid.remove-this.dk

Nina er informationsspecialist og står for Videncentrets bibliotek. Hun besvarer spørgsmål fra brugere om litteratur og referencespørgsmål inden for handicapområdet. Nina er Master i Biblioteks- og Informationsvidenskab samt cand.scient.bibl.

Maja Sølvstrøm Jensen

Kommunikationskonsulent

(+45) 28 10 68 51

ms@handivid.dk

Maja arbejder med Videnscentrets kommunikation og formidler vores budskaber via hjemmeside, sociale medier og nyhedsbrev. Det betyder, at hun tit er med ”ude i marken” for at skrive om vores projekter og det arbejde, vi i øvrigt er involveret i. Maja er kandidat i analytisk journalistik.

Pernille Weiss

Administrations- og projektkoordinator

(+45) 46 34 00 00

pw@remove-this.handivid.remove-this.dk

Pernille er Videncentrets administrative koordinator. Det er ofte Pernilles stemme, du hører, hvis du ringer til Videnscentret. Pernille er også uddannet yogainstruktør, og fra tid til anden underviser hun blandt andet veteraner med PTSD i yoga.

Camilla Vestergaard

Økonomi

(+45) 28 10 65 14

cv@remove-this.handivid.remove-this.dk

Camilla er ansvarlig for videnscentrets overordnede økonomi, budgetter og lønudbetalinger.

Johan Stubbe Østergaard

Udviklingskonsulent

(+45) 28 18 04 63

js@remove-this.handivid.remove-this.dk

Johan er konsulent og arbejder med frivillighed og organisationsudvikling i handicaporganisationer. Det betyder, at han indhenter og deler viden om, hvordan foreninger skaber gode rammer for frivilliges arbejde. Johan er master i erhvervsøkonomi og filosofi.

Carina Nielsen

Serviceassistent

(+45) 46 34 00 00 

post@remove-this.handivid.remove-this.dk

Carina er ansat i skånejob og hjælper til med forskellige praktiske opgaver to dage om ugen. Carina sørger for, at vores kontorer er pæne, og at der er kaffe på kanden.

Bestyrelse

Den daglige ledelse af videnscentret varetages af centrets leder under ansvar overfor bestyrelsen, som blandt andet godkender centrets budget og årsregnskab. 

Videnscenter om handicaps bestyrelse har otte medlemmer, som er udpeget af de nævnte organisationer for en 4-årig periode:

Jens Boe Nielsen (formand), Parasport Danmark
Thorkild Olesen, Danske Handicaporganisationer (DH)
Jannie Hammershøi, Parasport Danmark
Lene van der Keur, Parasport Danmark
Sif Holst, Danske Handicaporganisationer (DH)
Philip Rendtorff, Ulykkespatientforeningen, udpeget af DH
Tirsa Breinholdt, Roskilde Kommune
Kai Lundsteen, personligt udpeget