Aktiv fritid

Aktiv fritid handler om at have et godt hverdagsliv, hvor det at have noget at tage sig til er en naturlig del af livet. Videnscenter om handicap støtter op om, at alle skal kunne deltage i samfundslivet uanset funktionsniveau. Vi deltager i projekter og har et aktivt netværk om emnet. 

Forskning og viden

Her finder du seneste forskning og viden om det aktive fritidsliv for mennesker med funktionsnedsættelser - fra en guide, der skal gøre det nemmere for frivillige at bidrage til en god festivaloplevelse for mennesker med handicap, til fortællingen om, hvordan para-idrætsgrenen RaceRunning blev udviklet.