Deltagerne i Nordisk konference prøver kræfter med friluftsliv

Nordisk Konference sætter rammen for videndeling om tilpasset idræt

Nordisk Konference samler hvert andet år fagfolk inden for handicapområdet fra hele norden, og i år var det Videnscenter om handicap, der var vært. Det var de under temaet Co-creation / Innovation / Movement, og fokus var således på, hvordan samarbejde kan føre til nye løsninger inden for tilpasser idræt og bevægelse.

Bag træhytterne og det forårsgrønne græs bølger Storebælt, og man kan ane Storebæltsbroen mod vest. Bygningerne er alle i træ og ét plan og med kørestolsvenlige stier imellem. På Musholm Ferie-, Sport- og Konferencecenter er tilgængelighed tænkt ind i alle dele af byggeriet. Derfor danner stedet en perfekt ramme for 2019’s udgave af den tilbagevendende Nordisk Konference i tilpasset idræt og bevægelse.

Det er ottende konference, siden den første blev afholdt i 2004, og den tredje der afholdes i Danmark. Der er deltagere til stede fra seks forskellige lande – Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland og Tyskland. Og som altid er hovedformålet med konferencen at dele viden og erfaringer og hente inspiration om tilpasset idræt og bevægelse på tværs af de nordiske lande.

Over tre dage bliver deltagerne gennem oplæg, workshops og fysiske aktiviteter klogere på, hvordan man kan tilrettelægge idræt og bevægelse, så mennesker med funktionsnedsættelser kan være med. Bevægelse er nemlig afgørende for vores livskvalitet.

Bevægelse er godt for både krop og sind

- Når vi taler om idræt og bevægelse, tænker mange på den fysiske del. Men når vi bevæger os, kan man faktisk tale om, at der er syv dimensioner på spil. Den mentale, den psykologiske, den fysiske, den følelsesmæssige, den sociale, den kulturelle og den spirituelle.

Sådan forklarer Helle Winther, lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, da hun indleder konferencen som første oplægsholder. Det betyder også, at bevægelse ikke kun har betydning for vores krop, men også for vores sind.

- Bevægelse kan åbne for hukommelsen hos for eksempel mennesker med demens, det kan åbne for glæde og drivkraft i livet, det kan skabe fællesskab og give noget at være sammen om, siger Helle Winther.

Bevægelse behøver altså ikke at handle om at være god til at score mål eller løbe hurtigt. Bevægelse kan også være udgangspunktet for mødet mellem mennesker, fællesskab og personlig udvikling. Og netop derfor er det så vigtigt, at alle mennesker har mulighed for at deltage.

Helle Winther understreger sin pointe ved at tænde for musikken og gennem nogle lette instruktioner lade konferencens deltagere ”møde” hinanden gennem en halv times dansesession. Dansen fungerer som icebreaker og danner grundlag for den netværksdannelse, som er et af formålene med konferencen.

Helle Winther byder konferencedeltagerne op til dans

En gruppe konferencedeltagere prøver kræfter med friluftsliv

Leder af Videnscenter om handicap Kristian Jensen byder velkommen til konferencen

...

Om aftenen dystes der i båloptænding på stranden

Konferencedeltagere på dansegulvet

Friluftsliv har en stor plads på årets nordiske konference

Inge Morisbak, Beitostølen Helsesportsenter

På en workshop diskuterer deltagerne nye løsninger inden for tilpasset idræt og bevægelse

Projekt klæder lærerstuderende på til inklusion

Men selv om bevægelse er afgørende for menneskers fysiske og psykiske velbefindende ved vi, at mennesker med handicap er mindre aktive end andre, og at børn med handicap ikke deltager i idrætsundervisningen i folkeskolen i samme omfang som andre børn. Ikke alle har således lige muligheder for at få adgang til de mange fordele, bevægelse giver. På konferencen er der flere bud på løsninger.

Rikke Kaalund fra Muskelsvindfonden og Grethe Sandholm fra VIA University College fortæller, hvordan de to organisationer har arbejdet sammen om et projekt, der skulle gøre en række lærerstuderende klogere på det at have et handicap og dermed klæde dem på til at inkludere elever med handicap i undervisningen.

Som en del af projektet har de lærerstuderende mødt mennesker med muskelsvind og deres pårørende og tilbragt to døgn sammen med dem på Musholm, og de har afprøvet handicapidrætsgrene som kørestolsrugby.

De tre delmål med projektet var at nedbryde fordomme hos de studerende, at vække deres interesse for handicapområdet og at finde nye frivillige til Muskelsvindfonden. Om resultaterne af projektet siger Rikke Kaalund:

- Det viste sig, at de studerende faktisk var mere åbne end forventet. Men de fik flyttet nogle grænser, og de fik større forståelse for mennesker med handicap og deres familiers vilkår. De fik også et godt indblik i, hvordan man kan designe omgivelserne, så alle kan være med.

Gennem projektet har eleverne fået nye kompetencer og inspiration i forhold til at inkludere elever med handicap i idrætsundervisningen.

- Man kan ikke lære de her ting ud fra teori, mødet mellem mennesker er helt afgørende. Man skal mærke på egen krop, hvad det vil sige at have et bevægelseshandicap, forklarer Grethe Sandholm.

Projektet er nu afsluttet, men de håber, at der bliver mulighed for at gentage succesen, så endnu flere kommende lærere kan få udbytte af tilgangen.

Naturen kan give ro og velvære

På konferencen er der også fokus på naturen som ramme for tilpasset idræt og bevægelse. Susanne Rosenild er biolog og naturvejleder og ansat i Vordingborg Kommune til at inspirere borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser til at bruge naturen.

- Min erfaring er, at naturen kan gavne de fleste. De målgrupper, jeg har arbejdet med, beskriver alle, hvordan oplevelser i naturen kan give ro, velvære og gode oplevelser med andre mennesker.

Hun oplever, at det kan være en barriere for mennesker med forskellige udfordringer at komme ud i naturen, fordi de ikke kan overskue praktikken. Men hun oplever også, at løsningen oftest er at prøve det af. For når man først har fået en succesoplevelse af, at det kan lade sig gøre, er det nemmere at komme afsted næste gang.

En af pionererne inden for brug af naturen i rehabilitering er Beitostølen Helsesportsenter i Norge. Centret åbnede i 1970 og har gennem de sidste 50 år tilbudt rehabiliteringsophold for mennesker med funktionsnedsættelse. Derudover udbyder centret uddannelse og bedriver forskning i tilpasset fysisk aktivitet. Inge Morisbak har været med fra starten og er i dag seniorrådgiver på centret.

- Beitostølen har været forud for sin tid, da man fra starten har haft fokus på bevægelse som en fritidsaktivitet, der kan gavne livskvaliteten og overføres til andre dele af livet som uddannelse eller arbejde. I de bredere samfundslag har man helt frem til årtusindskiftet fokuseret på bevægelse som en vej til genoptræning og fysisk udvikling, fortæller han.

Fordi centret har fokus på at højne den enkeltes livskvalitet og skabe glæde ved bevægelse har de ikke skræddersyede programmer for, hvilke aktiviteter et ophold indeholder. I stedet finder den enkelte i samarbejde med sundhedspersonalet frem til, hvad der vil være godt for lige præcis den person. Det skal være lysten, der driver værket. Samtidig arbejder centret med høj intensitet i forløbene:

- Hvis man gør noget mange gange hver dag, lærer man hurtigere, end hvis man prøver noget en gang om ugen. Ved at lægge mange aktiviteter ind i forløbet, opbygger borgeren en platform af kompetencer, mens vedkommende er hos os. Det øger chancen for, at de tager aktiviteterne med i deres videre liv, mener Inge Morisbak.

Beitostølen Helsesportsenter fylder næste år 50 og afholder i den anledning en række jubilæumsarrangementer og en faglig konference.

Deltagerne har fået ny inspiration

Nordisk konference lakker mod enden, og deltagerne har over tre dage fået faglige input og mulighed for at danne nye netværk. Men hvad tager de med sig hjem fra konferencen?

- Jeg har fået nyt perspektiv på, hvordan man kan bruge friluftsliv og udeliv, dels i rehabiliteringen, men også som en måde at skabe identitetsprocesser. Der er et kæmpe potentiale, som jeg synes, jeg har fået øjnene meget mere op for, siger Rosita Olvhøj fra Københavns Universitet.

- Det er spændende at møde mennesker, der arbejder i samme branche med bevægelse som pædagogisk metode. Jeg har været til nogle spændende oplæg, så jeg har fået rigtig meget ud ad det, siger Joar Sletten, idrætspædagog hos Idrætscenter Aarhus.

- Det har været godt med blandingen af klassiske idrætsaktiviteter og friluftsliv. Det er spændende at tænke i, hvordan man kan bruge naturen i arbejdet med mennesker med forskellige handicap, siger Asger Romme Andersen, sundhedspædagogisk konsulent i Sønderborg Kommune.

Næste udgave af Nordisk Konference  bliver afholdt i år 2021 og vil efter al sandsynlighed finde sted i Jyväskyla i Finland.