Team Tvilling handi-atleter løb med kørestol

Rapport fastslår: Team Tvilling styrker handi-atleter

Videnscenter om handicap har i samarbejde med Københavns Universitet undersøgt betydningen af idrætsfællesskabet Team Tvilling. For handi-atleterne rækker fordelene langt videre end blot en høj puls, viser foreløbig undersøgelse.

Forestil dig, at du er spastisk lammet og ikke kan bevæge dig ved egen kraft. Forestil dig så, at du gennemfører et løb sammen med en hjælper, mens du sidder i en særlig løbevogn.

Hvilken betydning tror du, at det har?

Netop dét spørgsmål er omdrejningspunktet for den helt nye rapport ’Når bevægelse bevæger’, der er en forundersøgelse af de gavnlige effekter for handi-atleterne i idrætsfællesskabet Team Tvilling.

- Bevægelse har betydning for mennesker med svære funktionsnedsættelser, fastslår Anne-Merete Kissow, som er konsulent i Videnscenter om handicap.

Sammen med Helle Winther, Mogens Thiesen Pedersen og Carsten Sandahl fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet står hun bag den nye rapport, som netop er blevet offentliggjort.

- Det har en fysiologisk betydning, og en betydning for hvordan de oplever deres egen krop. Men det har også betydning i forhold til de relationer og fællesskaber, som de indgår i, siger Anne-Merete Kissow.

VIL DU VIDE MERE?

Hent den digitale udgave af rapporten 'Når bevægelse bevæger'. Eller kig forbi biblioteket hos Videnscenter om handicap, hvor du kan låne en fysisk udgave af rapporten.

Læs mere om forundersøgelsen og det større forskningsprojekt, som skal bygge ovenpå.

Risiko for at blive isoleret

Team Tvilling er et idrætsfællesskab, der begyndte med tvillingeparret Steen og Peder Mondrup, som i 2014 valgte at gennemføre en KMD Ironman Copenhagen sammen.

Senere udviklede projektet sig, og i dag findes der otte afdelinger fordelt over hele landet med 500 deltagere, der både tæller handi-atleter og frivillige løbere.

Forundersøgelsen bygger på interviews med tre handi-atleter og relevante fagpersoner, som blandt andet har viden om søvnrytme, medicinforbrug og ændringer i fysisk kapacitet. Desuden er der foretaget pulsmålinger for at måle effekten på kredsløb og iltoptagelse.

De tre handi-atleter er unge, som har brug for hjælp til alle daglige gøremål. De lever deres liv liggende eller siddende i en kørestol, og ingen af dem kan bevæge sig ved egen kraft.

- Mennesker med svære bevægelseshandicap risikerer ofte at ende isolerede og uden fysisk aktivitet i hverdagen. Samtidig kender vi til positive erfaringer fra Team Tvilling, siger Anne-Merete Kissow og fortsætter:

- Derfor har Bevica Fonden og Helsefonden ønsket at undersøge, om der var grundlag for at iværksætte et større forskningsprojekt på området, og det har vi forsøgt at give svar på ved hjælp af denne forundersøgelse.

Anne-Merete Kissow, konsulent i Videnscenter om handicap, holder oplæg om resultaterne af en ny rapport ’Når bevægelse bevæger’ om handicap og fysisk aktivitet.

Øger livskvaliteten

Som nævnt indikerer forundersøgelsen, at mennesker, som ikke kan bevæge sig ved egen kraft, alligevel har stor gavn af at deltage i idrætsaktiviteter.

- Fx havde et par af deltagerne i undersøgelsen perioder med moderat til høj puls, da de deltog i et halvmaraton og nogle gange også under træning, og det må forventes også at have en positiv effekt på konditionen, siger Anne-Merete Kissow.

Men også fællesskabet omkring Team Tvilling har vist sig at bidrage positivt til de unges liv og hverdag.

- Deltagerne giver udtryk for, at de har fået styrket deres menneskelige relationer og i større grad føler sig som del af et fællesskab. De føler sig på lige fod med andre unge, fordi de er med i Team Tvilling, siger hun.

Forskning kan gavne mange

Det er endnu ikke besluttet, om der skal afsættes penge til yderligere forskning.

Men allerede nu vurderer forfatterne bag undersøgelsen, at mere viden på området vil gavne flere aktører.

- Det gælder fx regionale institutioner, bosteder og en lang række interesseorganisationer som Spastikerforeningen, Muskelsvindforeningen og Hjernesagen, siger Anne-Merete Kissow og tilføjer:

- Og så kan det naturligvis gavne de mennesker, som det hele drejer sig om, nemlig handi-atleterne og kommende handi-atleter.

Tekst: Britt Esrom
Foto: Steen Mondrup, Britt Esrom