Beskæftigelsesnetværk

Videnscenter om handicap driver et beskæftigelsesnetværk, hvor virksomheder og handicaporganisationer udveksler erfaringer og arbejder for at finde nye indgange til arbejdsfællesskabet for mennesker med handicap.

Om netværket:

Følgende organisationer deltager i beskæftigelsesnetværket:

Castberggård, CP Danmark, Dansk Blindesamfund, Dansk Handicap Forbund, Gigtforeningen, Hjernesagen, Muskelsvindfonden og SUMH.

Vil du vide mere om netværket?

Kontakt konsulent Rasmus Duus på rd@remove-this.handivid.remove-this.dk

Netværket drives i et samarbejde med TDC og en række handicaporganisationer. Målet er, at netværket udvikler sig og optager flere medlemmer med deltagelse af flere virksomheder, organisationer og praksisaktører på beskæftigelsesområdet.

Netværket er sat i verden ud fra viden om, at virksomheder og mennesker med handicap ikke ’møder hinanden’ ofte nok. Mennesker med handicap oplever, at det kan være vanskeligt overhovedet at blive inviteret til jobsamtalen, hvis de i ansøgningen nævner, at de har et handicap. Samtidig fortæller virksomhederne, at de faktisk sjældent oplever at modtage ansøgninger fra mennesker med handicap.

Netværket sætter derfor handling på ønskerne om, at der i erhvervslivet skabes en rummelighed for mennesker med handicap i rekrutteringsprocesserne, og at mennesker med handicaps kompetencer og mod i jobsøgningen styrkes.

Viden udfordres og opsamles i netværket gennem fire årlige netværksmøder, hvor virksomhed og organisationer blandt andet foretager et gensidigt ’realitetstjek’ med fokus på læring og videre udvikling af indsatser, der kan øge beskæftigelsen for mennesker med handicap.