Litteratur

Vores informationsspecialist har her samlet noget af den allerbedste, aktuelle litteratur om arbejdsliv for mennesker med handicap. Du kan altid henvende dig til informationsspecialisten for mere viden om litteratur.

(Senest opdateret 18/9 2020).

Samfundsdeltagelse og medborgerskab blandt mennesker med fysisk handicap
VIVE, Anna Amilon, Agnete Aslaug Kjær & Steen Bengtsson, 2019.
Undersøgelsen handler om mennesker med fysiske handicap og bygger på inklusionsmålingen fra 2019. Hovedområderne er uddannelse, beskæftigelse og medborgerskab. Undersøgelsen viser bl.a., at mennesker med større fysiske handicap ofte har et lavere uddannelsesniveau og langt sjældnere er i job end mennesker uden handicap.
Læs mere om undersøgelsen og download den fra VIVEs hjemmeside.

Personer med fysiske handicap og psykiske lidelser – Sammenhæng mellem personkarakteristika og beskæftigelsesmuligheder
VIVE, Malene Rode Larsen og Mona Larsen, 2018.
Mennesker med fysiske handicap er i større omfang i beskæftigelse end mennesker med psykiske lidelser, har andre undersøgelser vist. Formålet med dette notat er at forøge den eksisterende viden om, hvorfor der er forskel på de to gruppers beskæftigelsesomfang. Undersøgelsen viser, at det blandt andet skyldes, at mennesker med fysiske handicap har mere uddannelse og er mere emotionelt stabile end mennesker med psykiske lidelser.
Læs mere om undersøgelsen og download den fra VIVEs hjemmeside.

Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet - en litteraturgennemgang
Aalborg Universitet, Thomas Bredgaard & Ditte Shamshiri-Petersen, 2018.
Som første led i et større forskningsprojekt om personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarkedet er der gennemført en litteraturgennemgang, hvor der primært er fokus på den danske litteratur.
Formålet er dels at undersøge, hvilke forhold der hæmmer og fremmer arbejdsmarkedsintegrationen af gruppen, dels at anvise hvor der er behov for ny viden og undersøgelser omkring personer med handicap og arbejdsmarkedet.
Download litteraturgennemgangen fra hjemmesiden for Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse.

Fjern barriererne - En undersøgelse af barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet
Dansk Handicap Forbund, 2018.
Formålet med rapporten er at skabe tilstrækkelig viden og data til at afdække og fjerne barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet. I rapporten skitseres løsningsmuligheder og anbefalinger, der kan fjerne de identificerede barrierer.
​​​​​​​Læs mere om undersøgelsen og download den fra Dansk Handicap Forbunds hjemmeside.

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016
SFI, Malene Rode Larsen og Mona Larsen, 2017.
Formålet med rapporten er for det første at undersøge, hvor stor en del af den danske befolkning, der har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. For det andet er formålet at undersøge forhold relateret til gruppens tilknytning til arbejdsmarkedet. Beskæftigedes holdninger til at arbejde sammen med mennesker, der har et handicap, bliver også undersøgt. En ny udgave af undersøgelsen forventes udgivet i efteråret 2020.
Læs mere om undersøgelsen og download den fra VIVEs hjemmeside.

Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), Marie Obling Møller og Cecilie Friis, 2017.
I denne erfaringsopsamling fortæller unge i alderen 18-29 år om deres egne oplevelser med uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Et af formålene med rapporten er at give inspiration til, hvordan vejen til uddannelse og arbejde kan forbedres for unge med særlige behov.
Læs mere om erfaringsopsamlingen og download den fra SUMH's hjemmeside.

Målgruppen der forsvandt - En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse
Finn Amby, 2015, Fydenlund Academic.
Temaet for ph.d.-afhandlingen er handicapområdets placering i dansk beskæftigelsespolitik. Den undersøger bl.a. muligheder og forhindringer for, at arbejdsløse med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse, herunder hvilken rolle jobcentre og virksomheder spiller.
Download afhandlingen fra Forskningscenter for handicap og Beskæftigelse.

Fra uddannelse til arbejdsmarked - en undersøgelse af muligheder og barrierer for nyuddannede med handicap
Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), 2014.
Rapporten bygger på en undersøgelse af unge med en bred vifte af forskellige typer af handicap. Den bidrager med viden om den svære overgang fra studie til arbejdsmarkedet. Der peges på problemstillinger og gives anbefalinger til aktører på området.
Læs mere om undersøgelsen og download den fra SUMH's hjemmeside.​​​​​​​

Spørg os

Vil du vide mere om arbejdsliv for mennesker med handicap? Så er du meget velkommen til at skrive til os her.