Hæfte: Bedre hverdag for veteraner med PTSD

Erfaringerne fra projekt “Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv” er nu samlet. Projektet, der strakte sig fra november 2015 til februar 2017, har været et tilbud om en sammenhængende, socialt rehabiliterende indsats til en gruppe på 24 veteraner, der har været i behandling for PTSD. 

Ideen med projektet har været at lette presset på veteranerne ved at hjælpe dem med at få ryddet op i hverdagens kaos og få nogle gode oplevelser, som kan lægges i den anden vægtskål - dér hvorfra livslysten og troen på en bedre fremtid skal vokse.

Erfaringerne fra projektet viser, at det virker.

Læs om erfaringerne med at skabe en bedre hverdag for veteranerne i hæftet: Bedre hverdag for veteraner med PTSD

Hverdagens slagmark

PTSD hos krigsveteraner er en psykisk tilstand, der har en række sociale problemer i sit kølvand. De sociale problemer varierer fra person til person. Men resultatet er ofte en hverdag i større eller mindre grad af kaos, som den enkelte veteran har svært ved at kæmpe sig ud af.

De sidste 5-6 år er der sket væsentlige fremskridt i indsatsen over for veteraner med PTSD. Der er nu tre specialiserede behandlingsklinikker i landet mod tidligere kun én. Mulighederne for at få anerkendt PTSD som arbejdsskade er forbedret, og stadig flere får udbetalt erstatning.

Forsvarets veterancenter har oprustet med flere socialrådgivere, psykologer, mentorer og beskæftigelsesrådgivere, og en snes kommuner har ansat veterankoordinatorer, som kan bistå veteranerne med at finde vej i det kommunale hjælpeapparat.

Men trods alle anstrengelser er der stadig mange veteraner, der har en hverdag præget af social isolation, angst, søvnproblemer, misbrug, sikkerhedsadfærd eller oplevelse af meningsløshed.

PARTNERNE I PROJEKTET

Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Århus. Klinikken dækker regionerne Midt- og Nordjylland og har henvist 12 deltagere til projektet.

Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center, København. Centret dækker landsdelene øst for Storebælt og har henvist 12 deltagere til projektet.

Institut for Antropologi, Københavns Universitet, har varetaget følgeforskningen.

Fonden Soldaterlegatet har ansvaret for projektledelse og økonomi.

Videnscenter om handicap (HANDIVID) har stået for den praktiske gennemførelse af projektet, og har leveret projektets to 360-konsulenter.

Sådan forløb projektet

Veteranerne blev introduceret til projektet af behandlerne på PTSD-klinikkerne i Århus og København. Derefter mødtes de med de to 360-konsulenter fra Videnscenter om handicap, som var tilknyttet projektet på fuld tid.

De 12 deltagere på vest-holdet og de 12 på øst-holdet blev inviteret på fire døgns ophold på Egmont Højskolen, som ligger i naturskønne omgivelser ved den jyske kyst med gode muligheder for fysisk aktivitet ude og inde. Målet med opholdet var, at deltagerne og konsulenterne skulle lære hinanden at kende og få nogle gode fælles oplevelser med idræt, kunst og andet samvær.

Ved afslutningen af opholdet aftalte deltagerne med konsulenterne, hvem af dem der skulle være deres kontaktperson i resten af forløbet.

Næste fase i projektet indebar regelmæssige konsulent-besøg hjemme hos hver enkelt deltager, suppleret med telefon og sms. Endvidere hyppige udflugter til det omgivende samfund, hvor veteranen og konsulenten er fulgtes ad for at klare påtrængende behov, fx hos tandlægen, på kommunen, i byggemarkedet - eller med mere lystbetonede formål såsom en tur i svømmehallen eller et besøg hos en hundetræner.

I de tilfælde, hvor veteranen og konsulenten har vurderet, at det gav mening, er mulighederne for civil uddannelse, praktik og lønnet arbejde blevet udforsket og sat i værk. Nogle af deltagerne nåede hurtigt frem til det, mens andre har haft brug for mere tid til at blive klar end det år, projektet har varet.

I løbet af året har der været afholdt fælles aktiviteter for henholdsvis østog vestholdet, fx en kanotur på Gudenåen og en udflugt til Jægersborg Dyrehave, og mod slutningen af projektet et to dages ophold på Egmont Højskolen for alle de deltagere, der havde lyst.

Undervejs i projektet har der efter behov været kontakt til behandlere, myndigheder, medarbejdere fra forsvarets veterancenter, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og mange flere.

Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra beskæftigelsespuljen for veteraner, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Læs mere om erfaringerne med at skabe en bedre hverdag for veteranerne