Udgivelse giver anbefalinger om ressourceforløb

Handicapidrættens Videnscenter gennemførte i perioden fra november 2013 til januar 2016 et ressourceforløbsprojekt i samarbejde med Muskelsvindfonden, Spastikerforeningen, Egmont Højskolen og Slagelse og Odense kommuner.

Projektets mål var at vise, hvordan man i praksis kan tilrettelægge ressourceforløb, så borgere med komplekse problemer får en bedre hverdag og bliver klar til at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet, hvis det er muligt.

Overordnet har implementeringen af ressourceforløb landet over fået en problematisk start, og kritikken fra borgere og interesseorganisationer er haglet ned over kommunerne for deres måde at gribe det an på. Samtidig har beskæftigelseseffekterne været begrænsede.

I Videnscentrets projekt har vi grebet opgaven markant anderledes an, og resultaterne er, set fra de berørte borgeres perspektiv, væsentligt anderledes.

I dette hæfte redegør vi kort for erfaringerne og for de forudsætninger, der må tilvejebringes for at få ressourceforløbene til at virke.

Du kan se hele udgivelsen her.