Faktaark: På vej til en bedre hverdag - helhedsorienteret rehabilitering af veteraner med PTSD

PTSD hos veteraner er en psykisk tilstand, der ofte følges af sociale problemer og ødelagte relationer. Problemerne varierer fra person til person. Men resultatet er ofte en hverdag med ringe livskvalitet, og et kaos der forhindrer veteranen i at manøvrere i sit liv på en hensigtsmæssig måde.

I 2015-2017 gennemførte Videnscenter om handicap i samarbejde med Soldaterlegatet m.fl. et landsdækkende forsøg, hvor der deltog 24 veteraner, som havde været i behandling for PTSD.

Erfaringerne fra forsøget var så gode, at det nu har ført til etablering af et fast tilbud i region Midtjylland med løbende optag og plads til 20 deltagere ad gangen.

Vi har samlet vores vurderinger og resultater fra forsøget i et faktark, som du kan downloade her: 

Faktaark: På vej til en bedre hverdag - Helhedsorienteret rehabilitering af veteraner med PTSD

Et forsøg der gik godt

I 2015 iværksatte Videnscenter om handicap, Soldaterlegatet og Klinik for PTSD et forsøg med helhedsorienteret rehabilitering af veteraner under overskriften: “Tættere på arbejdsmarkedet gennem et godt hverdagsliv.”

Halvdelen af deltagerne kom fra Jylland, den anden halvdel fra Sjælland og øerne. To af Videnscentrets konsulenter delte opgaven mellem sig. Forsøget sluttede i 2017.

Vurderinger

Deltagere og kyndige iagttagere betegnede forsøget som en succes:

“Det gik op for mig, at jeg ikke er så uduelig, som jeg troede.”

“Der er stille og roligt blevet ryddet op i mit liv.“

“Jeg føler virkelig, at jeg har rykket mig; at jeg har fået nogle succes- oplevelser, som giver mening i min tilværelse.”

(Citater fra evaluators interviews med deltagerne, marts 2017)

 

“Det har en kolossal effekt, fordi de hjælper på veteranens præmisser. To konsulenter - to! - har gjort en kæmpe forskel for 24 veteraner.”

(Interview med Flemming D. Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, i DR1 Morgen d. 27. november 2017)

 

“Noget af det vigtigste var, at deltagerne ikke skulle frygte at miste deres forsørgelsesgrundlag eller blive sendt ud i arbejdsprøvning, medmindre det var en del af projektet. Det gav dem ro til at arbejde med sig selv”.

(Interview med Sidsel Jacobsen, socialrådgiver i Klinik for PTSD og Trans- kulturel Psykiatri, i bladet Socialrådgiveren nr. 1, 2018.)

 

Resultater

Målt på deltagernes oplevede livskvalitet og muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet blev resultaterne ved forsøgets afslutning opgjort således: 23 af 24 deltagere havde fået et bedre hverdagsliv, og 14 af 24 var kommet tættere på arbejdsmarkedet.

En ny status 14 måneder senere blandt de jyske deltagere viste, at 11 ud af 12 havde en fungerende hverdag med realistiske mål, sociale relationer og forskellige redskaber til at håndtere PTSD’en, når den dukker op. 8 af de 12 var startet i job, uddannelse eller andre beskæftigelsesrettede aktiviteter, og 6 deltog regelmæssigt i idræt i fritiden.

KONTAKTOPLYSNINGER

“På vej til en bedre hverdag” har base på MarselisborgCentret i Aarhus, hvor konsulenterne træffes efter forudgående telefonisk aftale.

For yderligere oplysninger kontakt:

Konsulent Morten Juhl Munk, tlf. 2483 8698     

Konsulent Peter Due, tlf. 2680 1146

Nyt tilbud i region Midtjylland

“På vej til en bedre hverdag” er første skridt på vej mod at implementere erfaringerne fra forsøgsprojektet i større skala. Målgruppen er veteraner i region Midtjylland, som har været i behandling for psykiske skader på Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, og som klinikken vurderer vil have gavn af tilbuddet.

Tilbuddet blev sat i gang i november 2018, hvor de første 10 deltagere blev visiteret. Herefter vil der være løbende optag af enkeltpersoner eller mindre grupper, idet kapaciteten gradvist øges i takt med behovet.

Bag tilbuddet står Soldaterlegatet og Videnscenter om handicap i samarbejde Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Hærens Konstabel- og Korporalforening og MarselisborgCentret - Dansk Center for rehabilitering, forskning og udvikling.

Tilbuddet bygger ikke på én på forhånd fastlagt metode, men er fleksibel og relationel og giver deltagerne muligheder for at prøve sig frem og løbende justere mål og strategier i samarbejde med de konsulenter fra Videnscentret, som er faste støttepersoner under hele forløbet.

Frivillighed, fællesskab og selvvalgt fokus

“På vej til en bedre hverdag” bygger på tre søjler: Frivillighed, fællesskab og selvvalgt fokus.

Frivillighed betyder, at den enkelte deltager til enhver tid har mulighed for at vælge til - og sige fra. Målet er, at veteranen gradvist udvider sin komfortzone og opnår den størst mulige grad af selvforvaltning, tryghed og kvalitet i hverdagen. Veteranen får regelmæssigt besøg i hjemmet af konsulenten, som hjælper med at få overblik og afdække handlemuligheder.

Fællesskab betyder, at samvær med familie og venner, og med personer som veteranen deler interesser med eller kan spejle sig i, bliver prioriteret højt. Deltagerne inviteres med mellemrum til fælles kursusophold med andre veteraner og støttes i at deltage i lokale idræts-, motions- og foreningsaktiviteter.

Selvvalgt fokus betyder, at det fra start til slut er deltageren, der bestemmer retningen og prioriteringen af indsatsen. Konsulenten hjælper med at kortlægge mulighederne og bidrager til at skabe de forudsætninger, der er nødvendige, for at deltageren kan lykkes med det, han/hun gerne vil, hvad enten det handler om forbedring af forhold i hjemmet, fritidsaktiviteter, uddannelse, job eller blot det at komme mere ud blandt andre.


Vil du vide mere?

Læs mere i disse publikationer, som kan findes på www.handivid.dk og www.soldaterlegatet.dk:

Evalueringsrapport: “Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv” af lektor Birgitte Refslund Sørensen og forskningsassistent Matti Weissdorf, Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 2017.

Hæfte: “Bedre hverdag for veteraner med PTSD”, Videnscenter om handicap og Soldaterlegatet, 2017.