Veteraner i skoven

Ny hjælp til veteraner med PTSD

Videnscenter om handicap, Soldaterlegatet, Hærens Konstabel- og Korporalforening m.fl. er gået sammen om et tilbud til veteraner, der på grund af PTSD har brug for omfattende hjælp til at få hverdagen til at fungere. Tilbuddet henvender sig i første omgang til veteraner i region Midtjylland, men ambitionen er, at tilbuddet bliver landsdækkende.

FAKTA OM 'PÅ VEJ TIL EN GOD HVERDAG'

Se og download folder om projektet.

Bag tilbuddet står Videnscenter om handicap og Soldaterlegatet i samarbejde med Klinik for PTSD og Angst, Hærens Konstabel- og Korporalforening og MarselisborgCentret – Dansk Center for Rehabilitering, forskning og udvikling.

Det er Klinik for PTSD og Angst i Aarhus, der henviser deltagerne til tilbuddet. 

De to konsulenter fra Videnscenter om handicap baserer deres indsats på en fleksibel og relationel metode, der giver deltagerne mulighed for at prøve sig frem og løbende justere mål og strategier.

Læs mere om videnscentrets arbejde for veteraner med PTSD

Nogle veteraner vender hjem fra udsendelse med svære psykiske skader og ude af stand til at få en hverdag til at fungere. Efter endt behandling på en af de højt specialiserede psykiatriske klinikker i landet er der risiko for, at de ender i et tomrum.

Projektet 'På vej mod en god hverdag' støtter veteraner, der har afsluttet psykiatrisk behandling, i at etablere en god hverdag med sigte på en vej videre ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

De første 10 deltagere i projektet startede i januar, og der er løbende optag. Deltagerne har været klinisk i behandling på Klinik for PTSD og Angst i Aarhus og er henvist derfra.

Tilbuddet er iværksat med baggrund i erfaringerne fra et pilotprojekt, som de ovennævnte organisationer gennemførte i 2015-17.

- Vi er glade for at være kommet i gang med at hjælpe en gruppe af veteraner med PTSD, som i dén grad har behov for støtte til at få styr på hverdagen, siger konsulent Peter Due fra Videnscenter om handicap.

LÆS OGSÅ: Veteraner: "Det er os, der er eksperterne i PTSD"

Han er én af de to konsulenter på det nye tilbud ’På vej til en bedre hverdag’, ligesom han også var en del af holdet bag pilotprojektet. Den anden konsulent er Morten Juhl Munk, der er nyansat.

- Det er en vigtig og spændende opgave, som jeg skal løfte sammen med resten af holdet, siger Morten Juhl Munk og fortsætter:

- Jeg kommer med en baggrund som håndværker og socialrådgiver, og så er jeg desuden en begejstret idrætsudøver. Jeg håber, at kombinationen vil gøre mig i stand til at yde den helhedsorienterede indsats, som veteranerne har brug for.

SE OGSÅ: Veteraner fortæller om PTSD