Deltagere i arrangement går op ad bakke

Nyt beskæftigelsesnetværk skal få flere med handicap i job

Videnscenter om handicap er gået sammen med ni andre organisationer om at danne et netværk, der skal få flere mennesker med handicap i beskæftigelse. Gennem samarbejdet vil netværket konkret finde arbejdspladser til medlemmer i organisationerne. Derudover vil de udveksle viden og erfaringer, tydeliggøre barrierer og muligheder samt styrke indsatsen på området.

Videnscenter om handicap er initiativtager til det nye netværk, som indtil videre rummer repræsentanter fra Dansk Handicap Forbund, Hjernesagen, Castberggård, Dansk Blindesamfund, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Muskelsvindfonden og CP Danmark. Netværket er åbent for andre interesserede organisationer.

Gennem netværket vil organisationerne arbejde for, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse ved at undersøge, hvad der afholder virksomhederne fra at ansætte målgruppen. Samtidig vil netværket opsamle og udbrede viden om beskæftigelsesmulighederne for mennesker med handicap. Netværket arbejder med et meget praksisnært fokus på at få mennesker med handicap i beskæftigelse.

Derfor har netværket som sit første initiativ startet et samarbejde med TDC. De vil sammen undersøge, hvordan TDC kan få flere mennesker med handicap ind i deres medarbejderstab og derigennem besætte konkrete stillinger. Erfaringen herfra skal bruges til at udvikle en model for, hvordan danske virksomheder kan skabe arbejdspladser for mennesker med handicap.


Vil du vide mere om beskæftigelsesnetværket?

Kontakt konsulent Peter Due på pd@handivid.dk