Friluftsliv med brænde, økse og sne

Friluftsliv som begreb

Naturen er en vigtig ramme for væren i verden, for det at opholde og bevæge sig udenfor har positive effekter på både krop og sjæl. Men mange mennesker med funktionsnedsættelser er desværre ufrivillige inde-mennesker. Derfor er det vigtigt at tænke friluftsliv ind i både almene hverdags- og fritidsaktiviteter samt i rehabilitering, specialpædagogik og socialpædagogik.

I Videnscenter om handicap benytter vi begrebet friluftsliv bredt om aktiviteter i naturen. Det kan være alt fra gåture, bål- og lejraktiviteter, kajakroning, cykling, fitness, sanseoplevelser i hængekøjemiljøer, haveterapi og meget andet. 

Men hvorfor er friluftsliv et vigtigt begreb?

Naturen er en vigtig ramme for oplevelser, deltagelse i aktiviteter, sundhedsfremme og væren i verden. Det at opholde og bevæge sig her indeholder en kropslig, æstetisk, sansende og kulturel dimension. Mange slapper af og lader op i naturen.

Aktiviteter i naturen er også til stor glæde for mange mennesker med funktionsnedsættelse, hvor der foruden mere klassiske naturoplevelser er mulighed for:

  • Masser af sjove aktiviteter
  • Højt til loftet
  • Fysiske udfordringer
  • Man kan mærke årstiderne skifte 
  • Der er brug for mange forskellige kompetencer
  • Der er rum til både ro, fordybelse, vildskab og meget mere

Heldigvis er der rige muligheder for at få adgang til alt dette – hvis omstændighederne er rigtige! For det kan kræve en særlig indsats at få del i oplevelsesværdierne, f.eks. i form af fysisk adgang, behov for særlige tilpasninger af aktiviteter, kendskab til aktivitetshjælpemidler og hjælp til at finde nogen at følges med.

Det skal være muligt for alle at få glæde af naturens rum

Det bør være let for mennesker med funktionsnedsættelse at udfolde sig aktivt i naturen, enten på egen hånd eller gennem organiserede foreningstilbud.

Desuden skal der være mulighed for, at også mennesker med funktionsnedsættelse kan blive inkluderet i familiens eller gode venners ture i naturen og i fælles friluftslivsaktiviteter af forskellig slags. For børn kan det desuden dreje sig om inklusion i daginstitution, skole og klub.

Naturen er voksne danskeres foretrukne idræts- og motionsarena (Stigsdotter et al. 2011). Det behov og den ’trend’ gælder selvfølgelig også for mennesker med funktionsnedsættelse, og det skal derfor være muligt for alle at komme ud og få glæde af naturen og at være friluftsaktive.

I Videnscenter om handicap har vi et særligt fokus på krop og sansning og på de unikke værdier, man kan finde i naturens rum, og som med fordel også kan benyttes i både almene hverdags- og fritidsaktiviteter samt i rehabilitering, specialpædagogik og socialpædagogik.

Men mange mennesker med funktionsnedsættelser er desværre ufrivillige inde-mennesker.

Videnscentrets fokusområder

I Videnscenter om handicap ser vi desværre, at naturen og friluftslivets vigtige værdier kun alt for sjældent bliver bragt i spil for rigtig mange mennesker med funktionsnedsættelser. Det kan skyldes, at de ikke selv tror, at det er muligt at begive sig ud, at de aldrig har lært at færdes i naturen, at de er utrygge ved at færdes alene eller bekymrede for at møde fysiske begrænsninger. Det kan være, at deres familie og venner heller ikke tror på, at det kan lade sig gøre.

Endeligt kan det være, at de fagprofessionelle - socialpædagoger, lærere, fysio- og ergoterapeuter og sosu-assistenter - som har stor indflydelse på mennesker med funktionsnedsættelsers hverdagsliv, ikke øjner værdierne og mulighederne i friluftslivsaktiviteterne og/eller mangler viden om og erfaring med friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse. På den måde bliver de ufrivilligt en stærkt begrænsende tilgængelighedsfaktor.

For at gøre det muligt for mennesker med funktionsnedsættelse at opleve naturen og være friluftslivsaktive, har Videnscenter om handicap derfor fokus på en række områder:

Introduktion til og læring i friluftsliv

Det er vigtigt, at børn med handicap eller med familiemedlemmer med handicap får mulighed for gode og aktive oplevelser i naturen. Og det er vigtigt med en alsidig og positiv introduktion til og undervisning i friluftsliv i forening, daginstitution, skole, uddannelse og i rehabilitering, på bosteder og dagaktivitetstilbud.

Valg og tilpasning af aktiviteter

Afhængig af interesse findes en lang række af aktiviteter, som det er muligt at tilrettelægge og tilpasse, så mennesker med nedsat funktionsevne kan deltage uanset fysiske, personlige, mentale og sociale evner. Måske skal aktiviteten introduceres, så det føles trygt og forudsigeligt at tage med på tur.

Se forslag til aktiviteter, der er nemme at tilpasse, i vores aktivitetsdatabase

Inklusion

For at opfylde FN’s handicapkonvention, som gælder i Danmark, har alle mennesker ret til at tage del i samfundet. Det vil sige, at mennesker med funktionsnedsættelse skal have mulighed for at indgå i naturskoleaktiviteter, udeskole, uddannelse, foreningsliv mm., hvor friluftsliv er på dagsordenen.

Læs mere om inklusion

Tilgængelighed

Tilgængelighed er et spørgsmål om at blive introduceret til friluftslivet på en måde, så man kan lære at være friluftslivsaktiv: At klare udfordringerne og få en god og meningsfuld oplevelse. Der må ikke være uoverstigelige barrierer.

Måske har man bare brug for én at følges med for at føle sig tryg. Eller brug for, at en tur bliver gjort forudsigelig og struktureret, inden man tager afsted - f.eks. hvis man er et barn med autisme (Neuman, 2015).

Hvis man sidder i kørestol, skal der være fremkommeligt, og/eller man skal kunne anvende de rette aktivitetshjælpemidler, og/eller man skal have folk omkring sig, der kan give én en hjælpende hånd og tilpasse aktiviteterne. Hvis man er blind, skal man guides. Hvis man er et menneske med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps, skal aktiviteterne lægges til rette og tilpasses, så det at være ude ikke bliver overvældende men en berigende og stimulerende oplevelse (Neuman, 2015).

Adgang

Det skal være muligt at komme ud i naturen. Der skal derfor være adgangsmuligheder til udvalgte og relevante naturområder for f.eks. kørestolsbrugere. Parkerings-, tilkørsels- og toiletforhold er tit afgørende for, om mennesker med fysiske handicap kan være aktive i natur.

Hvis man anlægger faciliteter, der er handicapegnede, skal man selvfølgelig sørge for, at mennesker i kørestol kan komme frem til og færdes mellem faciliteterne. Det lyder måske indlysende, men er ikke altid tilfældet.

Herfra kan man evt. tage videre ud i mere vild og uberørt natur ved hjælp af særlige aktivitetshjælpemidler.

Aktivitetshjælpemidler

Det rette aktivitetshjælpemiddel kan være helt afgørende for, om man kan komme ud i natur eller ej. Der findes en lang række af hjælpemidler, der gør det muligt for f.eks. kørestolsbrugere at færdes i terræn, der ikke er tilgængeligt med almene køretøjer; i sand, sne, vand, på bløde og ujævne stier, op og ned af skrænter osv.

Desuden kan viden og erfaring om f.eks. engangsbækner og –kolber, transportable toiletstole lavet af en festivalstol, feltsenge som skiftebriks og andre nyttige tips være en mulig løsning, der gør forskellen for, om et menneske med fysiske handicaps kan komme på tur eller ej.

Grej

Ved tilpasning af aktiviteter er det vigtigt at have det rette grej til rådighed. Der findes en lang række af tilpasningsgrej, f.eks. luftpuder til kano og kajak, så de ikke kan kæntre, særlige puder, som kan pustes op omkring en person, så vedkommende kan sidde op, særlige griphandsker til at hjælpe en gribefunktion osv.

Design af faciliteter

Ved at anvende begrebet universelt design som udgangspunkt for planlægning og udformning af faciliteter, sikrer man sig, at alle mennesker, store som små, tykke som tynde, der evt. benytter kørestol, barnevogn eller andre hjælpemidler, kan gøre brug af faciliteterne. Dvs. at mangfoldigheden skal medtænkes, fra ideen tændes, og til faciliteten tages i brug.


Læs mere om Friluftsliv på handivid.dk

Bøger og publikationer

Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse
En antologi om rehabilitering, habilitering, specialpædagogik, socialpædagogik og fritid

Skjoldungeklubben
Rapporten 'Skjoldungeklubben - en naturoplevelsesklub for børn med handicap og deres familier' samler erfaringerne fra det første år med Red Barnets pilotprojekt og naturoplevelsesklub.

Artikler

Læs om det naturpædagogiske projekt ”Frisk i naturen”. Projektet møder opbakning fra både brugere, fagfolk og politikere, og det kræver ikke stor økonomi.

Friluftsliv som sundhedsfremme, rehabilitering samt special- og socialpædagogik.