Friluftsliv som sundhedsfremme, rehabilitering, special-og socialpædagogik

Friluftsliv som sundhedsfremme, rehabilitering samt special- og socialpædagogik

Med et fokus på krop og sansning ses en række af unikke værdier i naturens rum, der kan benyttes i både almene hverdags- og fritidsaktiviteter samt i et sundhedsfremmende og lærende perspektiv. Værdierne kan med fordel anvendes i rehabilitering, specialpædagogik og socialpædagogik. 

Mennesker med funktionsnedsættelse kan være sundhedsmæssigt udfordrede på områder, hvor friluftsliv kan have en betydning:

Sundhedsfremme er med perspektiv på friluftsliv den mulighed, som aktivitet og deltagelse giver for at opnå følelse af glæde, livskvalitet, engagement, mening, mestring, anerkendelse, udvikling og læring, sociale relationer, deltagelse i praksisfællesskaber, inklusion, resiliens, empowerment, self-efficacy mm.

Læs mere om sundhedsfremme og friluftsliv

Mange har gennem tiden undersøgt effekterne af at opholde sig i naturen, der blandt andet kan have en positiv indvirkning på menneskers mentale sundhed:

Naturen giver ”soft fascination” - en lige akkurat tilpas mængde sansestimuli til at skabe en ’receptiv’ opmærksomhed, dvs. at man er opmærksomt til stede og oplever naturen omkring sig, men i en form som virker afstressende og restituerende (Kaplan & Kaplan 1989, 1998, Fredens, 2015, Randrup et al 2008).

Ophold i naturrum, som vi kan lide, kan beviseligt ændre os. Blodgennemstrømningen falder markant i visse dele af hjernen, og der er dermed færre bekymringer og negative tanker (Bratman, 2015). Stresshormonet cortisol reduceres (Szczepanski, 2006).

Naturen har også en påviseligt positiv effekt på både psykisk sårbare og raske menneskers mentale helbred (Fredens 2015; Stigsdotter et al. 2011).

Funktionsnedsættelse og udeliv

Nogle mennesker med funktionsnedsættelse trives bedst ude – måske endda hver dag året rundt. Friluftsliv regnes også som en positiv arena i forhold til socialisering og arbejdet med resiliens for grupper af unge med socialt udsathed som udfordring (Berliner 2001, Sølvik 2005, Jensen, Platz & Rasmussen, 2015).

Derfor er der etableret flere forskellige socialpædagogiske, stressreducerende og rehabiliterende projekter, som kan hjælpe mennesker med forskellige funktionsnedsættelser. Du kan læse om nogle af projekterne her:

 • Friluftsliv: Skovtur eller specialpædagogik? 
  Konsulent hos Videnscenter om handicap, Tine Soulié, undersøger, hvad er det for kvaliteter, man kan finde i naturens rum, som kan anvendes i det specialpædagogiske arbejde (Soulié og Therkildsen, 2011).
  Læs mere
   
 • Nacadia®: En terapihave mod stress 
  En kompostbunke, et bål, en sø og et drivhus er nogle af elementerne, som skal hjælpe stressramte med at finde indre ro i terapihaven Nacadia. Behandlingen foregår konkret i haven, som er fyldt med symboler på de processer, der foregår i sindet.
  Læs mere
   
 • Helseskoven Octovia®
  Octovia® er et demonstrations-, uddannelses-, og forskningsmiljø, og bidrager til forståelsen af, at grønne områders oplevelsesværdier kan have betydning for at fremme menneskers mentale sundhed, og bidrage til en bedre livskvalitet. 
  Læs mere
   
 • VeteranHaven 
  VeteranHaven kan være vejen tilbage til et socialt liv og en sund hverdag for veteraner fra forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen og humanitære organisationer. Sammen skaber de frivillige en have, der mætter sanserne, giver ro til fordybelse og danner rammen for aktiviteter og samvær med andre. Haven indrettes med særligt fokus på at kunne modtage og rumme socialt udsatte og sårbare mennesker, hvor det er processen, der er i centrum - haven er blot midlet og metoden. 
  Læs mere