Kajak som blind med hjælp - Friluftslivsnetværk

Netværk, dokumentation, forskning og udvikling

I Danmark er der mangeårig tradition for og stor praksiserfaring med friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse, men meget af denne viden, kunnen og erfaring findes isoleret hos de ildsjæle, der engageret beskæftiger sig med emnet - eller i bedste fald hos det samlede personale på enkelte institutioner eller skoler. Der er et meget stort behov for praksisudvikling, videns- og erfaringsdeling, dokumentation, kompetenceudvikling, uddannelse og forskning.

Gode friluftslivstilbud kræver, at omsorgspersoner, frilufts- og naturvejledere, frivillige i foreninger, pædagogisk personale og andre fagpersoner gennem uddannelse tilegner sig bred viden, praktisk kunnen og alsidige kompetencer til at give deltagerne de bedst mulige betingelser for at lære sig viden om og færdigheder i friluftsliv samt at opleve glæde, mestring og udvikling gennem tilpassede aktiviteter.

I Videnscenter om handicap vil vi opkvalificere arbejdet ved at være med til at etablere forskning og udviklingsarbejde og ved at dokumentere og udvikle den viden og erfaring, der findes. Vi vil italesætte den tavse viden.

Netværk: Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse

Det gør vi blandt andet gennem netværket Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse.

Netværket er åbent for alle, der kan profitere af at videns-, erfarings- og idéudveksle om friluftsliv, og som ønsker at deltage i at udvikle nyt samt at informere og rådgive andre – alt sammen med fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.

Læs mere og tilmeld dig netværket her

Forskningsprojekt: Bevægelseslaboratoriet

I øjeblikket er Videncenter om handicap også partner i forskningsprojektet 'Bevægelseslaboratoriet' - også kaldet 'Move Green' - ved Københavns Universitet. 

Det overordnede mål for projektet er at finde evidensbaserede løsninger på, hvordan man kan gøre naturen tilgængelig, så mennesker med fysiske funktionsnedsættelser kan få gode og sundhedsfremmende naturoplevelser. 'Move Green' bygger videre på viden fra pilotprojektet ’Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap’

Læs mere om 'Move Green'-projektet her