Gymnastiksal med lege i kørestol (inklusion)

Elever med handicap skal inkluderes i idræt gennem nyt online univers

Hvordan afvikler man et boldspil, hvor en af deltagerne er blind, sidder i kørestol eller har svært ved at samarbejde med andre på grund af en psykisk sårbarhed? Og hvordan bygger man en forhindringsbane, som alle elever har mulighed for at komme igennem? Det er udfordringer, mange idrætslærere står over for hver eneste dag. Ny hjemmeside imødekommer udfordringerne.

Mange elever med handicap fritages for idrætsundervisningen. Men sådan behøver det ikke at være. Alle aktiviteter kan nemlig tilpasses, så de passer til netop de elever, der er i en klasse. Det kræver dog viden at tilrettelægge undervisningen, så alle kan være med.

Den viden bliver nu frit tilgængelig for både lærere, pædagoger, professionsuddannelser og alle andre, der arbejder med området. Hjemmesiden tibis.dk er et nyt online univers, hvor man kan finde materialer, vejledninger og inspiration til, hvordan man kan understøtte alle elevers deltagelse i idræt.

Siden tilbyder også et omfattende og gratis e-læringsmodul, hvor idrætslærere og skoler kan blive klogere på inklusion i idræt, aktivitetstilpasninger, forskellige typer af handicap og meget mere. Derudover indeholder siden moduler målrettet lærer- og pædagoguddannelsen, så fremtidens lærere og pædagoger kan blive klædt på til inklusionsarbejdet.

”Vi er rigtig glade for, at vi gennem tibis.dk er med til at klæde både nuværende og kommende lærere på til opgaven, så elever med handicap i fremtiden i langt større grad får mulighed for at deltage i undervisning og bevægelsesfællesskab på lige fod med andre,” siger Tine Soulié, konsulent hos Videnscenter om handicap.

Siden er en del af projektet Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen, der tilbyder gratis materialer og vejledninger til landets skoler. tibis.dk er udviklet i tæt samarbejde mellem Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring, Syddansk Universitet, Videnscenter om Handicap, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Parasport Danmark, Professionshøjskolen UCN, KOSMOS/UCSYD samt Byskovskolen afd. Asgård. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet.


Læs mere om inklusion

Projekter

Alle børn med i idrætsfaget er et projekt, som gennem vejledninger og fysiske materialer giver konkrete værktøjer til inklusion i idræt

Bøger og publikationer

ALLE TIL IDRÆT
Undervisningsvejledning om, hvordan man inkluderer børn med funktionsnedsættelse i folkeskolens idrætsundervisning.

Fri leg
Hæfte om gode rammer for udendørs aktiviteter i frikvarter og SFO for blinde og svagsynede børn

Aktiviteter

I Videnscentrets lege- og aktivitetsdatabase 'Find lege og spil' kan man finde masser af inspiration og forslag til lege og aktiviteter, der er velegnede til børn og unge med forskellige forudsætninger.