Veteraner i kano

Veteraner med PTSD

Videnscenter om handicap har haft positive erfaringer med sammenhængende, socialt rehabiliterende indsatser til veteranerne med PTSD. Læs her om de projekter, vi har gennemført.

PTSD hos krigsveteraner er en psykisk tilstand, der har en række sociale problemer i sit kølvand. Ofte resulterer det i en kaotiske hverdag, som den enkelte veteran har svært ved at kæmpe sig ud af på egen hånd.

Erfaringer fra Videncenter om handicaps tidligere projekt med 24 PTSD-ramte veteraner fra 2015-2017 har vist, at en individuel indsats kan være afgørende for at skabe rutiner og orden i hjem og hverdag for veteranerne med PTSD, herunder at løse forskellige praktiske udfordringer samt at aflaste og inddrage pårørende i det omfang, det syntes naturligt og ønskværdigt. 

Derfor er Videnscenter om handicap, Soldaterlegatet og en række aktører fra efteråret 2018 gået sammen for anden gang om at hjælpe veteraner med sår på psyken til en bedre hverdag.

Læs mere om projektet ’På vej til en bedre hverdag’

HVAD ER PTSD?

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) er en diagnose, som dækker en række symptomer, man kan opleve efter at have været udsat for eller bevidnet en eller flere hændelser af livstruende og/eller voldsom karakter. De fire hovedsymptomer på PTSD er: Genoplevelser, forøget alarmberedskab, negative ændringer i humør og undgåelse. 

Sværhedsgraden af PTSD kan være meget vekslende, ligesom både behandling og spontan bedring kan føre til sygdommens ophør.

Læs mere om diagnosen

De første erfaringer

Det første veteranprojekt - 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv' - strakte sig fra november 2015 til februar 2017, som et tilbud om en sammenhængende, socialt rehabiliterende indsats til en gruppe på 24 veteraner, der har været i behandling for PTSD. 

Ideen med projektet var at lette presset på veteranerne ved at hjælpe dem med at få ryddet op i hverdagens kaos og få nogle gode oplevelser, som kan lægges i den anden vægtskål - dér hvorfra livslysten og troen på en bedre fremtid skal vokse. Og erfaringerne fra projektet viser, at det virker.

Erfaringerne fra projektet er samlet i hæftet: Bedre hverdag for veteraner med PTSD

Læs også om indsatsen i debatindlæg fra Thore Clausen, sekretariatrschef i Soldaterlegetet.

Mere styr på hverdagen

Der er også blevet evalueret på indsatsen, som ligger klar i form af en rapport, der tjener som en kortlægning af udfordringer, styrker og svagheder ved projektets nuværende opsætning samt erfaringsnære forklaringer herpå.

Rapporten konkluderer, at projektet har hjulpet deltagerne med at få mere styr på hverdagen.

Læs evalueringsrapporten 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv'

Film: Veteraner fortæller om PTSD

Hør her veteranerne Mikkel, Kristian, Heine og Frank fortælle om deres hverdagsliv før, under og efter deltagelse i projektet 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv':