Evalueringsrapport: Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv

Projektet 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv' har i perioden fra november 2015 til februar 2017 tilbudt en sammenhængende, socialt rehabiliterende indsats til en gruppe på 24 veteraner, der har været i behandling for PTSD. Evalueringen af projektet ligger nu klar i form af en rapport.

PTSD hos krigsveteraner er en psykisk tilstand, der har en række sociale problemer i sit kølvand. De sociale problemer varierer fra person til person. Men resultatet er ofte en hverdag i større eller mindre grad af kaos, som den enkelte veteran har svært ved at kæmpe sig ud af.

De sidste 5-6 år er der sket væsentlige fremskridt i indsatsen over for veteraner med PTSD. Der er nu tre specialiserede behandlingsklinikker i landet mod tidligere kun én. Forsvarets veterancenter har oprustet med flere socialrådgivere, psykologer, mentorer og beskæftigelsesrådgivere, og en snes kommuner har ansat veterankoordinatorer, som kan bistå veteranerne med at finde vej i det kommunale hjælpeapparat.

Men trods alle anstrengelser er der stadig mange veteraner, der har en hverdag præget af social isolation, angst, søvnproblemer, misbrug, sikkerhedsadfærd eller oplevelse af meningsløshed. Ideen med projektet har været at lette presset på veteranerne ved at hjælpe dem med at få ryddet op i hverdagens kaos og få nogle gode oplevelser, som kan lægges i den anden vægtskål - dér hvorfra livslysten og troen på en bedre fremtid skal vokse.

Læs hele evalueringsrapporten 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt arbejdsliv'

PARTNERE I PROJEKTET

Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Århus. Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center, København.

Institut for Antropologi, Københavns Universitet, har varetaget følgeforskningen.

Fonden Soldaterlegatet har ansvaret for projektledelse og økonomi.

Videnscenter om handicap (HANDIVID) har stået for den praktiske gennemførelse af projektet, og har leveret projektets to 360 grader-konsulenter.

Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra beskæftigelsespuljen for veteraner, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Mere styr på hverdagen

Rapporten tjener som en kortlægning af udfordringer, styrker og svagheder ved projektets nuværende opsætning samt erfaringsnære forklaringer herpå, og den er udarbejdet af Birgitte Refslund Sørensen, lektor i Antropologi ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet og Matti Weisdorf, forskningsassistent, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

De konkluderer, at projektet har hjulpet deltagerne med at få mere styr på hverdagen. Der er kommet mere struktur, skabt orden i hjemmet, og genetableret rutiner. Dette har styrket deltagernes selvværd og i de fleste tilfælde givet overskud til at (gen)etablere sociale relationer og deltage i forskellige sociale aktiviteter og fællesskaber. Og for en del af deltagerne har det givet fornyet håb og en tro på fremtiden, som med støtte fra projektet har resulteret i realistiske planer om eller endda påbegyndelse af en ny uddannelse eller et nyt job.

For ingen af deltagerne har rejsen være let og uden udfordringer, og der har både været frem og tilbageskridt. Men netop det forhold, at alle mål og planer, både de kort- og langsigtede, har taget afsæt i deltagernes egne ønsker og situation, og at de kontinuerligt er blevet justeret med inputs fra de faglige konsulenter, giver ifølge vores vurdering de bedst tænkelige forudsætninger for, at de positive forandringer er levedygtige.

 

"For mig betød det, at jeg begyndte at få noget identitet tilbage – noget, jeg følte, jeg havde tabt, da jeg fik beskeden om, at jeg ikke længere kunne være soldat." 

- Johannes, veteran og deltager i projektet 'Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv'