Rehabilitering

Der er mange argumenter for at bruge idræt i rehabiliteringen – både inde og ude. Gennem idræt kan man forbedre kropslige funktioner som styrke, balance og udholdenhed, så man får et bedre udgangspunkt for selvstændigt at klare hverdagslivets aktiviteter og for at deltage i samfundets fællesskaber. Deltagelse er altid endemålet for rehabiliteringsprocessen, fordi det er med til at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Ny bog om rehabilitering for børn og unge - læs uddrag her

Bliv klogere på, hvordan man kan skabe fællesskaber, hvor alle kan være med. Her får du 2 kapitler gratis.

Læs mere

Rehabilitering – når deltagelse er målet

Selv om rehabilitering handler om fysisk træning, er målet altid deltagelse. Fordi deltagelse i samfundets fællesskaber er med til at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Læs mere

Miljø og natur bliver det næste store

Uderehabilitering er på vej frem. Koblingen mellem natur og sundhed indgår i en lang række nye projekter, og flere kommer til.

Læs mere