Rehabilitering

Der er mange argumenter for at bruge idræt i rehabiliteringen – både inde og ude. Gennem idræt kan man forbedre kropslige funktioner som styrke, balance og udholdenhed, så man får et bedre udgangspunkt for selvstændigt at klare hverdagslivets aktiviteter. Idrætten kan også være et led i en læreproces, hvor man skal finde en ny identitet i en forandret krop – finde nye vaner, rutiner og måder at deltage i verden på og være til som menneske.

Forskning og viden

Hvad er sammenhængen mellem deltagelse i idræt og deltagelse i det øvrige hverdagsliv hos mennesker med fysisk funktionsnedsættelse? Det har vores idrætskonsulent Anne-Merete Kissow undersøgt - blandt andet ved at interviewe syv personer med fysisk handicap om, hvordan de lever deres liv med social deltagelse, idræt og arbejde.