Rehabilitering

Der er mange argumenter for at bruge idræt i rehabiliteringen – både inde og ude. Gennem idræt kan man forbedre kropslige funktioner som styrke, balance og udholdenhed, så man får et bedre udgangspunkt for selvstændigt at klare hverdagslivets aktiviteter. Idrætten kan også være et led i en læreproces, hvor man skal finde en ny identitet i en forandret krop – finde nye vaner, rutiner og måder at deltage i verden på og være til som menneske.

Projekter

Rehabiliteringen er flyttet ud i byrummet og i skoven. Netop i disse år er fagfolk ved at forme og definere det relativt nye begreb ’uderehabilitering’, som kan være et middel til at finde tilbage til et aktivt, meningsfuldt liv efter sygdom eller skade.​

Videnscenter om handicap er en aktiv del af fagmiljøerne i Danmark og Norge, hvor der nu samarbejdes om den første antologi på området.