Uderehabilitering i skov med lege

Samarbejde om sundhedsfremmende naturoplevelser for alle

Videnscenter om handicap er samarbejdspartner i projektet Bevægelseslaboratoriet. Formålet med projektet er, at mennesker med bevægehandicap får flere og bedre muligheder for sundhedsfremmende naturoplevelser, et aktivt friluftsliv, deltagelse og socialt samvær samt fysisk aktivitet.

Projektet vil i første omgang indsamle viden og erfaring fra andre forskere for at afdække, hvad der findes af viden om universelt design i naturmiljøer. Der vil også blive lavet en analyse af sammenhængen mellem målgruppens helbredstilstand, afstand til og brug af naturen, og målgruppen vil blive inddraget for at afdække deres barrierer for at bruge naturen.

Der vil også blive etableret et bevægelseslaboratorium i Arboretet i Hørsholm, der skal fungere som en evidensbaseret platform, hvor man i fællesskab med mennesker med bevægehandicap kan afprøve forskellige praktiske, strukturelle og designmæssige løsninger.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Statens Institut for Folkesundhed, Statens Byggeforskningsinstitut, Active Living (SDU) og Videnscenter om handicap.

Mange barrierer

Forprojektet er gennemført og konkluderer, at mennesker med bevægelseshandicap bruger naturen mindre end befolkningen som helhed - også selv om de bor meget tæt på naturen.

Mennesker med bevægelseshandicap værdsætter naturoplevelser, men de oplever mange barrierer, som f.eks. dårlige stisystemer og manglende information om mulighederne. Det kan også føles lidt utrygt for målgruppen at færdes i naturen, så der er også personlige barrier, som skal overvindes.

Projektet viser, at der stort set ikke findes studier eller forskning, der fokuserer på sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap. Desuden viste studiebesøg i Danmark, Sverige, Norge og Finland, at tilgængelighedsløsningerne ikke altid fungerer optimalt i praksis.

Næste skridt er derfor at etablere bevægelseslaboratoriet Move Green Lab i Arboretet i Hørsholm. Det skal fungere som platform for at samle viden og udvikle løsninger, der gør det muligt for mennesker med bevægelseshandicap at opleve naturen på tæt hold.


Læs de foreløbige resultater af projektet

Du kan læse den afsluttende rapport for første del af projektet her: 

Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap

Der er samtidig udgivet to forskningsartikler i forbindelse med første del af projektet, som kan læses her:

A nationwide Danish survey on the use of green spaces by people with mobility disabilities

Health-Promoting Nature Access for People with Mobility Impairments.