Uderehabilitering vinder frem

Kajakroning, vandring eller en helt almindelig gåtur i skoven. Netop i disse år er fagfolk ved at forme og definere det relative nye begreb ’uderehabilitering’. Det dækker over en tilgang til naturen som middel og mål for en meningsfuld hverdag, fx efter en hjerneskade. 

Den rå natur, byrummet og det generelle udeliv vinder mere og mere frem, når fagfolk diskuterer rehabilitering. Der er nemlig en stadig stigende forståelse for, at udendørs aktiviteter kan give rygstød til mennesker, der skal finde tilbage til et aktivt, meningsfuldt liv efter sygdom eller skade.

- Begrebet uderehabilitering er endnu så nyt, at vi stadig er i gang med at diskutere, hvordan vi skal definere begrebet helt præcist, siger Anne-Merete Kissow, som er ph.d. og konsulent hos Videnscenter om handicap.

Danmark og Norge går forrest

De faglige diskussioner foregår især i fagmiljøer herhjemme og i Norge.

For eksempel er Videnscenter for handicap medarrangør af et seminar om uderehabilitering allerede 3. september i Vejlefjord, der bliver afviklet i samarbejde med Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret og Vejlefjord Rehabilitering.

- Vi bidrager med workshops om henholdsvis projektet, Skjoldungeklubben, der er en naturoplevelsesklub for børn med kognitive og fysiske vanskeligheder og med en workshop om Team Tvilling og betydningen af at deltage i et løbefællesskab, når man ikke kan bevæge sig ved egen kraft, siger Anne-Merete Kissow.

Derudover er der workshops om blandt andet haveterapi, stress og PTSD og naturen som træningsrum.

Temadagen i Norge fandt sted i dagene 13. - 14. september 2018.

Ny bog på vej

Selvom naturen og mindre byrum oftere bliver tænkt ind i rehabiliteringsprocessen, når mennesker bliver ramt af sygdom eller skader, så findes der endnu ikke litteratur på området.

Men netop nu skriver Videnscenter om handicap, MarselisborgCentret og Høgskolen i Sørøst-Norge på en antologi om uderehabilitering.

- Håbet er at tegne et billede af området og samtidig virke som inspiration for fagfolk, der arbejder med rehabilitering, siger Anne-Merete Kissow.

Bogen ventes at udkomme i efteråret 2019.

Tekst og foto: Britt Esrom